Κυκλικά Ηχοαπορροφητικά ALPHAcoustic – KIKLOS

Τα ALPHAcoustic – Kiklos.Ortho είναι ειδικά σχεδιασμένα κυκλικά ηχοαπορροφητικά πλαίσια με ξεκάθαρες ορθογωνικές διατομές (δωρικού στυλ),  που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να επιτυγχάνουν υψηλή  ηχοαπορρόφηση σε όλο το ηχητικό φάσμα.

Τα στρόγγυλα αυτά ακουστικά πλαίσια μπορούν να αναβαθμίσουν τον προσωπικό χώρο εργασίας σας, όχι μόνο οπτικά, αλλά και ακουστικά, μειώνοντας τις ενοχλητικές  ηχητικές ανακλάσεις.

Προσαρμόζονται στο σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική ακουστική του χώρου.

Τα ALPHAcoustic – Kiklos.Tondo είναι κυκλικά ηχοαπορροφητικά πλαίσια με καμπύλες διατομές.

Έχει αποδειχθεί από επιστημονικές έρευνες ότι τα καμπύλα αντικείμενα ενεργοποιούν τμήματα του ανθρώπινου εγκεφάλου που συνδέονται με θετικά συναισθήματα.

Έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να επιτυγχάνουν υψηλή ηχοαπορρόφηση σε όλο το ηχητικό φάσμα. Μπορούν να αναβαθμίσουν τον προσωπικό χώρο και τον χώρο εργασίας σας, όχι μόνο οπτικά, αλλά και ακουστικά, μειώνοντας τις ενοχλητικές ηχητικές ανακλάσεις.

Κύρια Χαρακτηριστικά

  • Εκλεπτυσμένος καμπύλος σχεδιασμός.
  • Αρμονικές καμπύλες που αποπνέουν άνεση, ασφάλεια, οικειότητα και χαλάρωση.
  • Προσφέρουν ακουστική και αισθητική αναβάθμιση του χώρου.

Τα ALPHAcoustic – Kiklos.Ortho είναι ειδικά σχεδιασμένα κυκλικά ηχοαπορροφητικά πλαίσια με ξεκάθαρες ορθογωνικές διατομές (δωρικού στυλ),  που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να επιτυγχάνουν υψηλή  ηχοαπορρόφηση σε όλο το ηχητικό φάσμα.

Τα στρόγγυλα αυτά ακουστικά πλαίσια μπορούν να αναβαθμίσουν τον προσωπικό χώρο εργασίας σας, όχι μόνο οπτικά, αλλά και ακουστικά, μειώνοντας τις ενοχλητικές  ηχητικές ανακλάσεις.

Προσαρμόζονται στο σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική ακουστική του χώρου.

Τυπικές διάμετροι: 80, 100, 120 cm | Πάχος: 50, 80, 100 mm

(Διαφορετικά σχήματα, διαστάσεις και πάχος μπορούν να κατασκευαστούν κατόπιν αιτήματος).

Προσπαθώντας να επιτύχουμε τον καλύτερο συντελεστή απορρόφησης του ήχου λαμβάνοντας υπόψη και περιβαλλοντικούς παράγοντες, μπορούμε να επιλέξουμε διάφορους τύπους εσωτερικών ακουστικών υλικών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον πυρήνα του πλαισίου. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε υψηλούς συντελεστές ηχοαπορρόφησης σε όλο το φάσμα των ακουστικών συχνοτήτων, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 354/2003 και ISO 11654.1997

Δύνανται να αναρτηθούν από την οροφή με ανοξείδωτα συρματόσχοινα, τα οποία στερεώνονται στο πίσω μέρος του πλαισίου, είτε να στερεωθούν πολύ εύκολα στον τοίχο με ειδικά άγκιστρα.

Μπορούν να εφοδιαστούν και με φωτιστικά στοιχεία LED:  Κυκλικά Ακουστικά-Φωτιστικά πλαίσια: ALPHAcoustic – Kiklos.Fos

Τα ALPHAcoustic – Kiklos.Tondo είναι κυκλικά ηχοαπορροφητικά πλαίσια με καμπύλες διατομές.

Έχει αποδειχθεί από επιστημονικές έρευνες ότι τα καμπύλα αντικείμενα ενεργοποιούν τμήματα του ανθρώπινου εγκεφάλου που συνδέονται με θετικά συναισθήματα.

Έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να επιτυγχάνουν υψηλή ηχοαπορρόφηση σε όλο το ηχητικό φάσμα. Μπορούν να αναβαθμίσουν τον προσωπικό χώρο και τον χώρο εργασίας σας, όχι μόνο οπτικά, αλλά και ακουστικά, μειώνοντας τις ενοχλητικές ηχητικές ανακλάσεις.

Κύρια Χαρακτηριστικά

  • Εκλεπτυσμένος καμπύλος σχεδιασμός.
  • Αρμονικές καμπύλες που αποπνέουν άνεση, ασφάλεια, οικειότητα και χαλάρωση.
  • Προσφέρουν ακουστική και αισθητική αναβάθμιση του χώρου.

Τυπικές διάμετροι: 80, 100, 120 cm | Πάχος: 50, 80, 100 mm

(Διαφορετικά σχήματα, διαστάσεις και πάχος μπορούν να κατασκευαστούν κατόπιν αιτήματος).

Προσπαθώντας να επιτύχουμε τον καλύτερο συντελεστή απορρόφησης του ήχου λαμβάνοντας υπόψη και περιβαλλοντικούς παράγοντες, μπορούμε να επιλέξουμε διάφορους τύπους εσωτερικών ακουστικών υλικών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον πυρήνα του πλαισίου. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε υψηλούς συντελεστές ηχοαπορρόφησης σε όλο το φάσμα των ακουστικών συχνοτήτων, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 354/2003 και ISO 11654.1997

Δύνανται να αναρτηθούν από την οροφή με ανοξείδωτα συρματόσχοινα, τα οποία στερεώνονται στο πίσω μέρος του πλαισίου, είτε να στερεωθούν πολύ εύκολα στον τοίχο με ειδικά άγκιστρα.

Μπορούν να εφοδιαστούν και με φωτιστικά στοιχεία LED:  Κυκλικά Ακουστικά-Φωτιστικά πλαίσια: ALPHAcoustic – Kiklos.Fos