Ηχοαπορροφητικά Baffles ALPHAcoustic – AB

Τα ALPHAcoustic – AB.Ortho είναι κατακόρυφα ηχοαπορροφητικά διαφράγματα (baffles) οροφής με ορθογωνική διατομή (δωρικού στυλ).

Αναρτώνται κάθετα από την οροφή σε παράλληλες γραμμές, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ακουστική μελέτη.

Τα ALPHAcoustic – AB.Tondo είναι κατακόρυφα ηχοαπορροφητικά διαφράγματα (baffles) οροφής με εκλεπτυσμένο καμπύλο σχεδιασμό.

Έχει αποδειχθεί από επιστημονικές έρευνες ότι τα καμπύλα αντικείμενα ενεργοποιούν τμήματα του ανθρώπινου εγκεφάλου που συνδέονται με θετικά συναισθήματα.

Τα ALPHAcoustic – AB.Sine είναι ημιτονοειδής ηχοαπορροφητική οροφή (baffles οροφής) και είναι παραλλαγή του ALPHAcoustic – AB.Ortho.

Αναρτώνται κάθετα από την οροφή σε παράλληλες γραμμές, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ακουστική μελέτη καθώς προφερόσουν μια διαφορετική, κομψή αισθητική στο χώρο.

Τα ALPHAcoustic – AB.Ortho είναι κατακόρυφα ηχοαπορροφητικά διαφράγματα (baffles) οροφής με ορθογωνική διατομή (δωρικού στυλ).

Αναρτώνται κάθετα από την οροφή σε παράλληλες γραμμές, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ακουστική μελέτη.

Προκειμένου να προσδιοριστεί η ποσότητα των ακουστικών πλαισίων και τα κενά μεταξύ τους, μπορεί να γίνει λεπτομερής ακουστική μελέτη από την έμπειρη ομάδα του τεχνικού μας τμήματος.

Τυπικές Διαστάσεις: 120x60cm και 120x30cm
Πάχη: 30-50-80mm
(διαφορετικά σχήματα, διαστάσεις και πάχος μπορούν να κατασκευαστούν κατόπιν αιτήματος).

Λόγω των δύο εξαιρετικά ηχο-απορροφητικών πλευρών τους, τα στοιχεία αυτά μπορούν να επιτύχουν υψηλή ηχοαπορρόφηση. Ακόμα μειώνουν τις ενοχλητικές πολλαπλές αντανακλάσεις θορύβου, με σκοπό να βελτιώσουν την εσωτερική ακουστική και να μειώσουν την ηχώ. Δημιουργούν ένα καλύτερο ακουστικό περιβάλλον, χωρίς να διαταράξουν την λειτουργία του κλιματισμού και του συστήματος φωτισμού.

Τα ηχοαπορροφητικά πλαίσια, ALPHAcoustic – AB έχουν μετρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 354:2003 και για πλαίσια διαστάσεων 1200x600x80 mm, αναρτημένα σε αποστάσεις 600 mm μεταξύ τους, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα (όπου αΝ η ισοδύναμη επιφάνεια ηχοαπορρόφησης ανά αντικείμενο).

Τύπος δοκιμίου:
ALPHAcoustic – AB
1200 mm x 600 mm x 80 mm
Συχνότητα (Hz)
125 250 500 1000 2000 4000
Συντελεστής Ηχοαπορρόφησης (αN) 0.2 0.43 0.98 1.4 1.4 1.3

Η απόσταση των πλαισίων μεταξύ του καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων τεμαχίων, σε ένα χώρο, καθορίζονται από την σχετική ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.


Τα ALPHAcoustic – AB.Tondo είναι κατακόρυφα ηχοαπορροφητικά διαφράγματα (baffles) οροφής με εκλεπτυσμένο καμπύλο σχεδιασμό.

Έχει αποδειχθεί από επιστημονικές έρευνες ότι τα καμπύλα αντικείμενα ενεργοποιούν τμήματα του ανθρώπινου εγκεφάλου που συνδέονται με θετικά συναισθήματα.

Τυπικές Διαστάσεις: 120x60cm και 120x30cm
Πάχη: 30-50-80mm
(διαφορετικά σχήματα, διαστάσεις και πάχος μπορούν να κατασκευαστούν κατόπιν αιτήματος).

Λόγω των δύο εξαιρετικά ηχο-απορροφητικών πλευρών τους, τα στοιχεία αυτά μπορούν να επιτύχουν υψηλή ηχοαπορρόφηση. Ακόμα μειώνουν τις ενοχλητικές πολλαπλές αντανακλάσεις θορύβου, με σκοπό να βελτιώσουν την εσωτερική ακουστική και να μειώσουν την ηχώ. Δημιουργούν ένα καλύτερο ακουστικό περιβάλλον, χωρίς να διαταράξουν την λειτουργία του κλιματισμού και του συστήματος φωτισμού.

Τα ηχοαπορροφητικά πλαίσια, ALPHAcoustic – AB έχουν μετρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 354:2003 και για πλαίσια διαστάσεων 1200x600x80 mm, αναρτημένα σε αποστάσεις 600 mm μεταξύ τους, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα (όπου αΝ η ισοδύναμη επιφάνεια ηχοαπορρόφησης ανά αντικείμενο).

Τύπος δοκιμίου:
ALPHAcoustic – AB
1200 mm x 600 mm x 80 mm
Συχνότητα (Hz)
125 250 500 1000 2000 4000
Συντελεστής Ηχοαπορρόφησης (αN) 0.2 0.43 0.98 1.4 1.4 1.3

Η απόσταση των πλαισίων μεταξύ του καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων τεμαχίων, σε ένα χώρο, καθορίζονται από την σχετική ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.


Τα ALPHAcoustic – AB.Sine είναι ημιτονοειδής ηχοαπορροφητική οροφή (baffles οροφής) και είναι παραλλαγή του ALPHAcoustic – AB.Ortho.

Αναρτώνται κάθετα από την οροφή σε παράλληλες γραμμές, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ακουστική μελέτη καθώς προφερόσουν μια διαφορετική, κομψή αισθητική στο χώρο.

 

Tυπικές διαστάσεις: 120x40cm και 180x40cm
Πάχη: 30-50-80mm
(διαφορετικά σχήματα, διαστάσεις και πάχος μπορούν να κατασκευαστούν κατόπιν αιτήματος)

Λόγω των δύο εξαιρετικά ηχο-απορροφητικών πλευρών τους, τα στοιχεία αυτά μπορούν να επιτύχουν υψηλή ηχοαπορρόφηση. Ακόμα μειώνουν τις ενοχλητικές πολλαπλές αντανακλάσεις θορύβου, με σκοπό να βελτιώσουν την εσωτερική ακουστική και να μειώσουν την ηχώ. Δημιουργούν ένα καλύτερο ακουστικό περιβάλλον, χωρίς να διαταράξουν την λειτουργία του κλιματισμού και του συστήματος φωτισμού.

Τα ηχοαπορροφητικά πλαίσια, ALPHAcoustic – AB έχουν μετρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 354:2003 και για πλαίσια διαστάσεων 1200x600x80 mm, αναρτημένα σε αποστάσεις 600 mm μεταξύ τους, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα (όπου αΝ η ισοδύναμη επιφάνεια ηχοαπορρόφησης ανά αντικείμενο).

Τύπος δοκιμίου:
ALPHAcoustic – AB
1200 mm x 600 mm x 80 mm
Συχνότητα (Hz)
125 250 500 1000 2000 4000
Συντελεστής Ηχοαπορρόφησης (αN) 0.2 0.43 0.98 1.4 1.4 1.3

Η απόσταση των πλαισίων μεταξύ του καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων τεμαχίων, σε ένα χώρο, καθορίζονται από την σχετική ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.