λογότυπο βιωσιμότητας

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

λογότυπο βιωσιμότητας

Με σεβασμό στο περιβάλλον και το ISO 14001, με το οποίο είμαστε πιστοποιημένοι, αποφασίσαμε να ενσωματώσουμε βιώσιμες λύσεις σε όλες μας τις ενέργειες.

Η ALPHA ACOUSTIKI έχει ενσωματώσει τις βέλτιστες πρακτικές Οικολογικού σχεδιασμού και Κυκλικής Οικονομίας στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Παράγοντες που εκτιμώνται  συμπεριλαμβάνουν:

  • Εκτίμηση Κινδύνου για Επικίνδυνες Ουσίες, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
  • Σχεδιασμός με τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας
  • Μείωση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον
  • Προτίμηση ανακυκλωμένων υλικών
  • Αποφυγή της χρήσης επιβλαβών υλικών, όπου είναι εφικτό
  • Συνεργασία με περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένους προμηθευτές
  • Ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων μας.
  • Ανθεκτικότητα, Μακροζωία
  • ΣεβασμόςτωναπαιτήσεωντωνWELLFitWel ContributionLiving Building Challenge, BREEAM, LEED v4, και πολλών άλλων.

Με την υιοθέτηση αυτής της πολιτικής για την ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ,  θεωρούμε ότι δημιουργούμε προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

Call now button
+30 210 6779 875