Φωτιστικά Ακουστικά Πλαίσια ALPHAcoustic – Sky.Fos

Τα ακουστικά-φωτιστικά πλαίσια ALPHAcoustic – Sky.Fos είναι μια νέα σειρά ακουστικών πάνελ που συνδυάζει ακουστική με φωτισμό (χωρίς να αποκλείεται και η ενσωμάτωση ενός μεγαφωνικού συστήματος). Αυτά τα ακουστικά πλαίσια αναρτώνται οριζόντια από την οροφή. Τα κρυμμένα φωτιστικά LED υψηλής έντασης, διαχέουν ομοιόμορφα το φως στο εξειδικευμένο φωτοδιαπερατό ύφασμα της μπροστινής επιφάνειας. Περιμετρικά διαθέτουν ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου.

Τα ακουστικά-φωτιστικά πλαίσια ALPHAcoustic – Sky.Fos είναι μια νέα σειρά ακουστικών πάνελ που συνδυάζει ακουστική με φωτισμό (χωρίς να αποκλείεται και η ενσωμάτωση ενός μεγαφωνικού συστήματος). Αυτά τα ακουστικά πλαίσια αναρτώνται οριζόντια από την οροφή. Τα κρυμμένα φωτιστικά LED υψηλής έντασης, διαχέουν ομοιόμορφα το φως στο εξειδικευμένο φωτοδιαπερατό ύφασμα της μπροστινής επιφάνειας. Περιμετρικά διαθέτουν ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου.

Tα ακουστικά-φωτιστικά πλαίσια ALPHAcoustic – Sky.Fos είναι μια νέα σειρά ακουστικών πάνελ που συνδυάζει ακουστική με φωτισμό (χωρίς να αποκλείεται και η ενσωμάτωση ενός μεγαφωνικού συστήματος). Αυτά τα ακουστικά πλαίσια αναρτώνται οριζόντια από την οροφή. Τα κρυμμένα φωτιστικά LED υψηλής έντασης, διαχέουν ομοιόμορφα το φως στο εξειδικευμένο φωτοδιαπερατό ύφασμα της μπροστινής επιφάνειας. Περιμετρικά διαθέτουν ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου.

Στόχος τους είναι όχι μόνο να παρέχουν εξαιρετική ακουστική, αλλά να προσφέρουν στον αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων, στους μηχανικούς συμβούλους φωτισμού και στους ηλεκτρακουστικούς συμβούλους ολοκληρωμένες ακουστικές και φωτιστικές λύσεις.

Με βάση την πολυετή εμπειρία μας στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων για την ακουστική δωματίων από το 1980, είμαστε πλέον σε θέση να προσφέρουμε ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό σύστημα που ανταποκρίνεται στις φωτιστικές και ακουστικές ανάγκες του κάθε χώρου.

Προαιρετικά , έχουμε την δυνατότητα να ενσωματώσουμε ένα κρυφό μεγαφωνικό σύστημα για να προσφέρουμε μια ΟΛΙΣΤΙΚΗ προσέγγιση και να ικανοποιήσουμε όχι μόνο τις απαιτήσεις σε φως και ήχο του χώρου, αλλά και τις μουσικές προτιμήσεις του χρήστη.

Tα ακουστικά-φωτιστικά πλαίσια ALPHAcoustic – Sky.Fos είναι μια νέα σειρά ακουστικών πάνελ που συνδυάζει ακουστική με φωτισμό (χωρίς να αποκλείεται και η ενσωμάτωση ενός μεγαφωνικού συστήματος). Αυτά τα ακουστικά πλαίσια αναρτώνται οριζόντια από την οροφή. Τα κρυμμένα φωτιστικά LED υψηλής έντασης, διαχέουν ομοιόμορφα το φως στο εξειδικευμένο φωτοδιαπερατό ύφασμα της μπροστινής επιφάνειας. Περιμετρικά διαθέτουν ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου.

Στόχος τους είναι όχι μόνο να παρέχουν εξαιρετική ακουστική, αλλά να προσφέρουν στον αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων, στους μηχανικούς συμβούλους φωτισμού και στους ηλεκτρακουστικούς συμβούλους ολοκληρωμένες ακουστικές και φωτιστικές λύσεις.

Με βάση την πολυετή εμπειρία μας στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων για την ακουστική δωματίων από το 1980, είμαστε πλέον σε θέση να προσφέρουμε ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό σύστημα που ανταποκρίνεται στις φωτιστικές και ακουστικές ανάγκες του κάθε χώρου.

Προαιρετικά , έχουμε την δυνατότητα να ενσωματώσουμε ένα κρυφό μεγαφωνικό σύστημα για να προσφέρουμε μια ΟΛΙΣΤΙΚΗ προσέγγιση και να ικανοποιήσουμε όχι μόνο τις απαιτήσεις σε φως και ήχο του χώρου, αλλά και τις μουσικές προτιμήσεις του χρήστη.