Φωτιστικά Ακουστικά Πλαίσια ALPHAcoustic – Perix

Τα ακουστικά-φωτιστικά πλαίσια ALPHAcoustic – Perix.Fos είναι μια νέα σειρά ακουστικών πλαισίων που συνδυάζουν την ακουστική με το φωτισμό. Αναρτώνται οριζόντια από την οροφή και είναι καλυμμένα στο κεντρικό τους τμήμα με ακουστικό ηχοδιαπερατό ύφασμα, πίσω από το οποίο κρύβεται το κυρίως ηχοαπορροφητικό υλικό.

Τα ακουστικά-φωτιστικά πλαίσια ALPHAcoustic – Perix.Fos είναι μια νέα σειρά ακουστικών πλαισίων που συνδυάζουν την ακουστική με το φωτισμό. Αναρτώνται οριζόντια από την οροφή και είναι καλυμμένα στο κεντρικό τους τμήμα με ακουστικό ηχοδιαπερατό ύφασμα, πίσω από το οποίο κρύβεται το κυρίως ηχοαπορροφητικό υλικό.

Τα ακουστικά-φωτιστικά πλαίσια ALPHAcoustic – Perix.Fos είναι μια νέα σειρά ακουστικών πλαισίων που συνδυάζουν την ακουστική με το φωτισμό. Αναρτώνται οριζόντια από την οροφή και είναι καλυμμένα στο κεντρικό τους τμήμα με ακουστικό ηχοδιαπερατό ύφασμα, πίσω από το οποίο κρύβεται το κυρίως ηχοαπορροφητικό υλικό.

Τα ακουστικά-φωτιστικά πλαίσια ALPHAcoustic – Perix.Fos είναι μια νέα σειρά ακουστικών πλαισίων που συνδυάζουν την ακουστική με το φωτισμό. Αναρτώνται οριζόντια από την οροφή και είναι καλυμμένα στο κεντρικό τους τμήμα με ακουστικό ηχοδιαπερατό ύφασμα, πίσω από το οποίο κρύβεται το κυρίως ηχοαπορροφητικό υλικό.

Διαθέτουν περιμετρικό γραμμικό σύστημα φωτισμού από ειδικό προφίλ αλουμινίου (επώνυμης εταιρείας) που επιτρέπει έμμεσο ανακλώμενο φωτισμό. Στόχος τους είναι όχι μόνο να παρέχουν εξαιρετική ακουστική, αλλά να προσφέρουν στον αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων και στους συμβούλους φωτισμού ολοκληρωμένες ακουστικές και φωτιστικές λύσεις, οι οποίες να καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε χώρου.

Λόγω των ιδιαίτερων ηχοαπορροφητικών χαρακτηριστικών τους, μειώνουν τις ενοχλητικές ηχητικές ανακλάσεις και το φαινόμενο της αντήχησης, βελτιώνοντας την ακουστική εσωτερικών χώρων και προσφέροντας ένα καλύτερο ακουστικό περιβάλλον.

Τα ακουστικά-φωτιστικά πλαίσια ALPHAcoustic – Perix.Fos είναι μια νέα σειρά ακουστικών πλαισίων που συνδυάζουν την ακουστική με το φωτισμό. Αναρτώνται οριζόντια από την οροφή και είναι καλυμμένα στο κεντρικό τους τμήμα με ακουστικό ηχοδιαπερατό ύφασμα, πίσω από το οποίο κρύβεται το κυρίως ηχοαπορροφητικό υλικό.

Διαθέτουν περιμετρικό γραμμικό σύστημα φωτισμού από ειδικό προφίλ αλουμινίου (επώνυμης εταιρείας) που επιτρέπει έμμεσο ανακλώμενο φωτισμό. Στόχος τους είναι όχι μόνο να παρέχουν εξαιρετική ακουστική, αλλά να προσφέρουν στον αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων και στους συμβούλους φωτισμού ολοκληρωμένες ακουστικές και φωτιστικές λύσεις, οι οποίες να καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε χώρου.

Λόγω των ιδιαίτερων ηχοαπορροφητικών χαρακτηριστικών τους, μειώνουν τις ενοχλητικές ηχητικές ανακλάσεις και το φαινόμενο της αντήχησης, βελτιώνοντας την ακουστική εσωτερικών χώρων και προσφέροντας ένα καλύτερο ακουστικό περιβάλλον.

Τα ακουστικά-φωτιστικά πλαίσια ALPHAcoustic – Perix.Fos είναι μια νέα σειρά ακουστικών πλαισίων που συνδυάζουν την ακουστική με το φωτισμό. Αναρτώνται οριζόντια από την οροφή και είναι καλυμμένα στο κεντρικό τους τμήμα με ακουστικό ηχοδιαπερατό ύφασμα, πίσω από το οποίο κρύβεται το κυρίως ηχοαπορροφητικό υλικό.

Διαθέτουν περιμετρικό γραμμικό σύστημα φωτισμού από ειδικό προφίλ αλουμινίου (επώνυμης εταιρείας) που επιτρέπει έμμεσο ανακλώμενο φωτισμό. Στόχος τους είναι όχι μόνο να παρέχουν εξαιρετική ακουστική, αλλά να προσφέρουν στον αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων και στους συμβούλους φωτισμού ολοκληρωμένες ακουστικές και φωτιστικές λύσεις, οι οποίες να καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε χώρου.

Λόγω των ιδιαίτερων ηχοαπορροφητικών χαρακτηριστικών τους, μειώνουν τις ενοχλητικές ηχητικές ανακλάσεις και το φαινόμενο της αντήχησης, βελτιώνοντας την ακουστική εσωτερικών χώρων και προσφέροντας ένα καλύτερο ακουστικό περιβάλλον.