Φωτιστικά Ακουστικά Πλαίσια ALPHAcoustic – AB.Fos

Τα ALPHAcoustic – AB.Fos Box είναι κατακόρυφα ηχοαπορροφητικά πλαίσια (baffles) οροφής με φως και ορθογωνική διατομή.
Επιλέγονται σε εφαρμογές που έχουν minimal, οικονομικό χαρακτήρα και λιτό – δωρικό στυλ.

Αναρτώνται κάθετα από την οροφή, σύμφωνα με την εκάστοτε ακουστική μελέτη.

Τα ALPHAcoustic – AB.Fos Sine αποτελούν μια πρόταση για ηχοαπορροφητικά πλαίσια οροφής (baffles οροφής) που έχουν μια ημιτονοειδή καμπύλη.

Πρόκειται για μια παραλλαγή των ALPHAcoustic – AB.Fos Box, που προφέρουν μια διαφορετική κομψή αισθητική στο χώρο, λόγω των καμπυλών που διαθέτουν.

Τα ALPHAcoustic – AB.Fos Combi είναι πλαίσια ηχοαπορρόφησης οροφής που αναρτώνται κάθετα από την οροφή σε παράλληλες γραμμές και φέρουν
γραμμικά συστήματα φωτισμού που επιτρέπουν άμεσο ή έμμεσο φωτισμό.

Αποτελούνται από ένα συνδυασμό διαφορετικών υλικών κατασκευής σε κατάλληλη διαστρωμάτωση.

Τα ακουστικά φωτιστικά πλαίσια ALPHAcoustic – AB.Fos  είναι μια νέα σειρά ακουστικών πάνελ που συνδυάζουν ακουστική με φωτισμό. Αυτού του τύπου οι ηχοαπορροφητικές πλάκες κρέμονται κάθετα, τυλιγμένες με ηχοδιαπερατό ύφασμα και ενσωματώνουν γραμμικά συστήματα φωτισμού που επιτρέπουν άμεσο ή έμμεσο φωτισμό. Στόχος του σχεδιασμού τους είναι όχι μόνο να παρέχουν εξαιρετική ακουστική, αλλά να προσφέρουν ολοκληρωμένες ακουστικές και φωτιστικές λύσεις.

Λόγω των δύο απορροφητικών πλευρών τους, μειώνουν τις ενοχλητικές ηχητικές ανακλάσεις και το φαινόμενο της αντήχησης, βελτιώνοντας την ακουστική εσωτερικών χώρων και προσφέροντας ένα καλύτερο ακουστικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, μπορούν να προσαρμοστούν στις φωτιστικές ανάγκες κάθε χώρου.

Τα ALPHAcoustic – AB.Fos Box είναι κατακόρυφα ηχοαπορροφητικά πλαίσια (baffles) οροφής με φως και ορθογωνική διατομή.
Επιλέγονται σε εφαρμογές που έχουν minimal, οικονομικό χαρακτήρα και λιτό – δωρικό στυλ.

Αναρτώνται κάθετα από την οροφή, σύμφωνα με την εκάστοτε ακουστική μελέτη.

Τα ακουστικά φωτιστικά πλαίσια ALPHAcoustic – AB.Fos  είναι μια νέα σειρά ακουστικών πάνελ που συνδυάζουν ακουστική με φωτισμό. Αυτού του τύπου οι ηχοαπορροφητικές πλάκες κρέμονται κάθετα, τυλιγμένες με ηχοδιαπερατό ύφασμα και ενσωματώνουν γραμμικά συστήματα φωτισμού που επιτρέπουν άμεσο ή έμμεσο φωτισμό. Στόχος του σχεδιασμού τους είναι όχι μόνο να παρέχουν εξαιρετική ακουστική, αλλά να προσφέρουν ολοκληρωμένες ακουστικές και φωτιστικές λύσεις.

Λόγω των δύο απορροφητικών πλευρών τους, μειώνουν τις ενοχλητικές ηχητικές ανακλάσεις και το φαινόμενο της αντήχησης, βελτιώνοντας την ακουστική εσωτερικών χώρων και προσφέροντας ένα καλύτερο ακουστικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, μπορούν να προσαρμοστούν στις φωτιστικές ανάγκες κάθε χώρου.

Τα ALPHAcoustic – AB.Fos Sine αποτελούν μια πρόταση για ηχοαπορροφητικά πλαίσια οροφής (baffles οροφής) που έχουν μια ημιτονοειδή καμπύλη.

Πρόκειται για μια παραλλαγή των ALPHAcoustic – AB.Fos Box, που προφέρουν μια διαφορετική κομψή αισθητική στο χώρο, λόγω των καμπυλών που διαθέτουν.

Τα ακουστικά φωτιστικά πλαίσια ALPHAcoustic – AB.Fos  είναι μια νέα σειρά ακουστικών πάνελ που συνδυάζουν ακουστική με φωτισμό. Αυτού του τύπου οι ηχοαπορροφητικές πλάκες κρέμονται κάθετα, τυλιγμένες με ηχοδιαπερατό ύφασμα και ενσωματώνουν γραμμικά συστήματα φωτισμού που επιτρέπουν άμεσο ή έμμεσο φωτισμό. Στόχος του σχεδιασμού τους είναι όχι μόνο να παρέχουν εξαιρετική ακουστική, αλλά να προσφέρουν ολοκληρωμένες ακουστικές και φωτιστικές λύσεις.

Λόγω των δύο απορροφητικών πλευρών τους, μειώνουν τις ενοχλητικές ηχητικές ανακλάσεις και το φαινόμενο της αντήχησης, βελτιώνοντας την ακουστική εσωτερικών χώρων και προσφέροντας ένα καλύτερο ακουστικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, μπορούν να προσαρμοστούν στις φωτιστικές ανάγκες κάθε χώρου.

Τα ALPHAcoustic – AB.Fos Combi είναι πλαίσια ηχοαπορρόφησης οροφής που αναρτώνται κάθετα από την οροφή σε παράλληλες γραμμές και φέρουν
γραμμικά συστήματα φωτισμού που επιτρέπουν άμεσο ή έμμεσο φωτισμό.

Αποτελούνται από ένα συνδυασμό διαφορετικών υλικών κατασκευής σε κατάλληλη διαστρωμάτωση.