Βιομηχανικές Κουρτίνες ALPHAfon – AC.Poly

Εύκαμπτες συρόμενες ακουστικές κουρτίνες σχεδιασμένες για τη μείωση ή την απορρόφηση του θορύβου ακόμη και σε εξωτερικές εφαρμογές.

Περιγραφή

Οι εύκαμπτες συρόμενες ακουστικές κουρτίνες ALPHAfon-AC.Poly είναι μια αποτελεσματική και οικονομική λύση για προβλήματα ηχητικής απομόνωσης, ειδικά σχεδιασμένες για τη μείωση ή την απορρόφηση του θορύβου ακόμη και σε εξωτερικές εφαρμογές.

Η ακουστική κουρτίνα είναι κατασκευασμένη από ένα εσωτερικό ηχοαπορροφητικό υλικό, το οποίο περικλείεται σε ένα πολυεστερικό PVC υλικό, που καλύπτει και τις δύο εξωτερικές  πλευρές αυτής. Υπάρχουν 2 τύποι ακουστικής κουρτίνας ανάλογα με τον σκοπό χρήσης.

  1. ALPHAfon-AC.Poly/SP: Ηχομονωτικές κουρτίνες με συμπαγές αλλά εύκαμπτο  πολυεστερικό PVC κάλυμμα και στις δύο πλευρές.
  2. ALPHAfon-AC.Poly/SA: Ηχοαπορροφητικές κουρτίνες με διάτρητο πολυεστερικό PVC ύφασμα στην μία πλευρά, ενώ η άλλη πλευρά διαθέτει συμπαγές βαρέως τύπου εύκαμπτο πολυεστερικό PVC υλικό.

Οι ηχομονωτικές κουρτίνες μπορούν να εφαρμοστούν, είτε ως εύκαμπτα ηχομονωτικά φράγματα, είτε ως ηχοπετάσματα σε εργοτάξια ή άλλες εξωτερικές βιομηχανικές εφαρμογές.

  • Διαθέτουν αποτελεσματικές ιδιότητες ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.
  • Χρησιμοποιούνται  για έλεγχο ροής θερμότητας, μετάδοσης σκόνης και σωματιδίων.
  • Είναι εύκολες στον καθαρισμό, χειρισμό και την αποθήκευση.
  • Οι εξωτερικές σύνθετες επιφάνειες  είναι αδιάβροχες και ανθεκτικές στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία.
  • Το σύστημα κύλισης είναι βαρέως  τύπου και τους επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση και ελευθέρωση του χώρου

Η αποτελεσματικότητα των ακουστικών κουρτινών εξαρτάται και από την επίτευξη κατάλληλης στέγνωσης στην περιοχή περιμετρικά της επιφάνειας αυτών.