Σιγαστήρες ALPHAfon – SE

Οι ειδικοί σιγαστήρες εξαγωγής – εισαγωγής αερίων από και προς την ατμόσφαιρα ALPHAfon-SE είναι τύπου “απορρόφησης”.

Περιγραφή

ΓΕΝΙΚΑ
Οι ειδικοί σιγαστήρες εξαγωγής – εισαγωγής αερίων από και προς την ατμόσφαιρα ALPHAfon-SE είναι τύπου “απορρόφησης”.

Χρησιμοποιούνται για μείωση του θορύβου από την εισαγωγή – εξαγωγή αερίων υπό πίεση όπως ΑΕΡΑ ή ΑΤΜΟΥ κ.α. στην ατμόσφαιρα.

Τοποθετούνται στην είσοδο ή έξοδο συσκευών που περιέχουν αέρια υπό πίεση και επικοινωνούν με την ατμόσφαιρα όπως βαλβίδες ρύθμισης, υπερπίεσης και ασφαλείας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι σιγαστήρες ALPHAfon-SE αποτελούνται από σώμα κυλινδρικό, εσωτερικά φέρουν ειδικά σχεδιασμένα ηχοαπορροφητικά στοιχεία έτσι ώστε να είναι δυνατόν να παραλαμβάνουν τις θερμικές διαστολές μεταξύ των διαφόρων εξαρτημάτων τους και να αντέχουν παράλληλα στις θερμικές καταπονήσεις.

Όλες οι επιφάνειες είναι βαμμένες με ειδική βαφή υψηλών θερμοκρασιών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Για τον πληρέστερο υπολογισμό του σιγαστήρα απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Είδος αερίου, θερμοκρασία και πίεση αερίου, διατομή σωλήνωσης, αποδεκτή πτώση πίεσης, θέση του σιγαστήρα.

(β) Η απαιτούμενη ηχομείωση, είτε η εκπεμπόμενη ηχοστάθμη και η επιθυμητή στάθμη θορύβου.

Οι μηχανικοί της εταιρείας μας μπορούν να σας παρέχουν κάθε μελετητική υποστήριξη για την καλύτερη δυνατή επιλογή του τύπου του σιγαστήρα για κάθε εφαρμογή.