Μεταλλικά Ηχοπετάσματα ALPHAfon – MB

Άμεση και οικονομική λύση σε προβλήματα ηχοαπορρόφησης σε συνδυασμό με ηχομόνωση και μηχανική αντοχή για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

General Details

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τα μεταλλικά ηχοπετάσματα ALPHAfon‐MB παράγονται με βιομηχανική παραγωγή από μικρονευρομένη γαλβανισμένη προβαμμένη λαμαρίνα με πολυεστερική βαφή σε χρώμα RAL 9002 (λευκό-γκρίζο).

Στα δύο άκρα φέρουν διαμόρφωση (θηλυκό ‐ αρσενικό), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια ηχοστεγανότητα, αλλά παράλληλα να αυξάνεται και η αντοχή τους σε κάμψη. Εσωτερικά φέρουν ηχοαπορροφητικό υλικό ινώδες, υδρόφοβο και άκαυστο κατάλληλης πυκνότητας, με κάθετες ίνες, θεμο- κολλημένο στα χαλυβδο –ελάσματα, με την παρεμβολή ειδικού υαλοϋφάσματος. Η εσωτερική επιφάνεια των πλαισίων αποτελείται από μικρονευρομένη λαμαρίνα διάτρητη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τα στοιχεία ALPHAfon‐MB αποτελούν μια άμεση και οικονομική λύση σε προβλήματα ηχοαπορρόφησης σε συνδυασμό με ηχομόνωση και μηχανική αντοχή τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους όπως: Ηχοφράγματα δρόμων ‐ σχολείων ‐ νοσοκομείων και άλλων ακουστικά ευαίσθητων κτιρίων. Επίσης χρησιμοποιούνται σε κολυμβητήρια, γυμναστήρια, disco ‐ pub, ωδεία, βιομηχανικούς χώρους. Τα Μεταλλικά Ηχοπετάσματα μπορούν ακόμα να περιβάλλουν θορυβώδη μηχανήματα (κλιματιστικά, ηλεκτρ. μετασχηματιστές, αερόψυκτους ψύκτες, πύργους ψύξης κ.α.)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ηχομονωτική Ικανότητα (Σύμφωνα με ISO 140.3, ISO 717.1)

  • Rw = 33,6 dB. (για τα 50mm)
  • Rw = 35 dB. (για τα 100mm)

Σταθμισμένος συντελεστής ηχοαπορρόφησης αw = 1
Κλάση Συντελεστή Ηχοαπορρόφησης: Α

(Σύμφωνα με ISO 11654:1997)

Φωτογραφίες Εφαρμογών

Επιλεγμένες εφαρμογές Μεταλλικών Ηχοπετασμάτων:

Call Now Button+30 210 6779 875