Μεταλλικά Ηχοπετάσματα ALPHAfon – MB

Άμεση και οικονομική λύση σε προβλήματα ηχοαπορρόφησης σε συνδυασμό με ηχομόνωση και μηχανική αντοχή για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Πληροφορίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τα μεταλλικά ηχοπετάσματα ALPHAfon‐MB αποτελούνται από προκατασκευασμένα πλαίσια από γαλβανισμένη προβαμμένη λαμαρίνα. Στα δύο άκρα φέρουν διαμόρφωση (θηλυκό ‐ αρσενικό) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια ηχοστεγανότητα αλλά παράλληλα να αυξάνει και η αντοχή τους σε κάμψη. Εσωτερικά φέρουν ηχοαπορροφητικό υλικό ινώδες, υδρόφοβο και άκαυστο κατάλληλης πυκνότητας. Η εσωτερική επιφάνεια των πλαισίων αποτελείται από λαμαρίνα διάτρητη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%.

Ηχομονωτική Ικανότητα Rw = 32,5 dB.

(Σύμφωνα με ISO 140.3, ISO 717.1)

Συντελεστής ηχοαπορρόφησης για πάχος 50mm στα 250 Hz είναι 0.6.

(Σύμφωνα με ISO 11654:1997)

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα στοιχεία ALPHAfon‐MB αποτελούν μια άμεση και οικονομική λύση σε προβλήματα ηχοαπορρόφησης σε συνδυασμό με ηχομόνωση και μηχανική αντοχή τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους όπως: Ηχοφράγματα δρόμων ‐ σχολείων ‐ νοσοκομείων και άλλων ακουστικά ευαίσθητων κτιρίων. Επίσης χρησιμοποιούνται σε κολυμβητήρια, γυμναστήρια, disco ‐ pub, ωδεία, βιομηχανικούς χώρους. Τα Μεταλλικά Ηχοπετάσματα μπορούν ακόμα να περιβάλλουν θορυβώδη μηχανήματα (κλιματιστικά, ηλεκτρ. μετασχηματιστές, αερόψυκτους ψύκτες, πύργους ψύξης κ.α.)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 

Ηχομονωτική Ικανότητα Rw = 31dB.

(Σύμφωνα με ISO 140.3, ISO 717.1)

Συντελεστής ηχοαπορρόφησης για πάχος 50mm στα 250 Hz είναι 0.6.

(Σύμφωνα με ISO 11654:1997)

Φωτογραφίες Εφαρμογών

Επιλεγμένες εφαρμογές Μεταλλικών Ηχοπετασμάτων:

Call Now Button+30 210 6779 875