Μεταλλικά Ηχοπετάσματα ALPHAfon – MB

Τα μεταλλικά ηχοπετάσματα ALPHAfon‐MB παράγονται με βιομηχανική παραγωγή από μικρονευρομένη γαλβανισμένη προβαμμένη λαμαρίνα με πολυεστερική βαφή σε χρώμα RAL 9002 (λευκό-γκρίζο).

Στα δύο άκρα φέρουν διαμόρφωση (θηλυκό ‐ αρσενικό), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια ηχοστεγανότητα, αλλά παράλληλα να αυξάνεται και η αντοχή τους σε κάμψη. Εσωτερικά φέρουν ηχοαπορροφητικό υλικό ινώδες, υδρόφοβο και άκαυστο κατάλληλης πυκνότητας, με κάθετες ίνες, θεμο- κολλημένο στα χαλυβδο –ελάσματα, με την παρεμβολή ειδικού υαλοϋφάσματος. Η εσωτερική επιφάνεια των πλαισίων αποτελείται από μικρονευρομένη λαμαρίνα διάτρητη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%.

Περιγραφή

Τα μεταλλικά ηχοπετάσματα ALPHAfon‐MB παράγονται με βιομηχανική παραγωγή από μικρονευρομένη γαλβανισμένη προβαμμένη λαμαρίνα με πολυεστερική βαφή σε χρώμα RAL 9002 (λευκό-γκρίζο).

Στα δύο άκρα φέρουν διαμόρφωση (θηλυκό ‐ αρσενικό), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια ηχοστεγανότητα, αλλά παράλληλα να αυξάνεται και η αντοχή τους σε κάμψη. Εσωτερικά φέρουν ηχοαπορροφητικό υλικό ινώδες, υδρόφοβο και άκαυστο κατάλληλης πυκνότητας, με κάθετες ίνες, θεμο- κολλημένο στα χαλυβδο –ελάσματα, με την παρεμβολή ειδικού υαλοϋφάσματος. Η εσωτερική επιφάνεια των πλαισίων αποτελείται από μικρονευρομένη λαμαρίνα διάτρητη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τα στοιχεία ALPHAfon‐MB αποτελούν μια άμεση και οικονομική λύση σε προβλήματα ηχοαπορρόφησης σε συνδυασμό με ηχομόνωση και μηχανική αντοχή τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους όπως: Ηχοφράγματα δρόμων ‐ σχολείων ‐ νοσοκομείων και άλλων ακουστικά ευαίσθητων κτιρίων. Επίσης χρησιμοποιούνται σε κολυμβητήρια, γυμναστήρια, disco ‐ pub, ωδεία, βιομηχανικούς χώρους. Τα Μεταλλικά Ηχοπετάσματα μπορούν ακόμα να περιβάλλουν θορυβώδη μηχανήματα (κλιματιστικά, ηλεκτρ. μετασχηματιστές, αερόψυκτους ψύκτες, πύργους ψύξης κ.α.)Ηχομονωτική Ικανότητα (Σύμφωνα με ISO 10140-2, ISO 717.1)

  • Rw = 33 dB. (για τα 50mm)
  • Rw = 35 dB. (για τα 100mm)

Σταθμισμένος συντελεστής ηχοαπορρόφησης αw = 1
Κλάση Συντελεστή Ηχοαπορρόφησης: Α

(Σύμφωνα με ISO 11654:1997)