Ηχοπετάσματα Οδικού Δικτύου ALPHAfon – HB

Διαμήκεις ηχοπροστατευτικές  κατασκευές που τοποθετούνται παραπλεύρως του δρόμου ή της σιδηροδρομικής  διαδρομής. Σκοπός τους είναι ο περιορισμός  του θορύβου που προκαλείται από την κυκλοφορία οχημάτων , τραίνων , κλπ..

Περιγραφή

Τα Ηχοπετάσματα Οδικού Δικτύου ALPHAfon-HB αποτελούν αντιθορυβικές διατάξεις με υψηλή  ηχομονωτική ικανότητα και αυξημένη ηχοαπορρόφηση. Δίνουν αξιόπιστες λύσεις για τον έλεγχο του θορύβου σε εξωτερικούς χώρους (αυτοκινητόδρομους, σιδηροδρομικές διαδρομές  και άλλες πηγές θορύβου μηχανολογικών εγκαταστάσεων).

Ηχοπετάσματα Οδικού Δικτύου: Διαμήκεις ηχοπροστατευτικές  κατασκευές που τοποθετούνται παραπλεύρως του δρόμου ή της σιδηροδρομικής  διαδρομής. Σκοπός τους είναι ο περιορισμός  του θορύβου που προκαλείται από την κυκλοφορία οχημάτων , τραίνων , κλπ..

Διατίθενται σε δύο τύπους:

ALPHAfon HB.S – εξωτερικό κέλυφος από ειδικό κράμα (COR-TEN)

ALPHAfon HB.A – εξωτερικό κέλυφος από αλουμίνιο

Η εξωτερική πλευρά των ηχοπετασμάτων ALPHAfon-HB κατασκευάζεται είτε από αλουμίνιο είτε από ένα ειδικό κράμα (COR-TEN) ανθεκτικό στην οξείδωση . Η εσωτερική πλευρά αυτών που είναι εκτεθειμένη προς την πηγή του θορύβου αποτελείται από διάτρητο φύλλο ειδικό κράμα (COR-TEN) ανθεκτικό στην οξείδωση ή διάτρητο φύλλο αλουμινίου με κατάλληλη αντιοξειδωτική βαφή.

Εσωτερικά τοποθετείται πετροβάμβακας  μεγάλης πυκνότητας υδατοαπωθητικός που καλύπτεται με λεπτό προστατευτικό υαλοΰφασμα Η ηχοαπορροφητική αυτή πλάκα δεν εφάπτεται στην διάτρητη πλευρά του πετάσματος. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται από τα νερά της βροχής.

Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στον χρόνο και τις υπεριώδεις ακτινοβολίες. Είναι αδιάβροχο, αποτελείται από άκαυστα υλικά και μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα αν χρειαστεί.

Ο βαθμός υγροσκοπικότητας είναι μικρότερος από 0,2% κατ’ όγκο. Σύμφωνα με το ΕΝ ISO 62 E2.

Τα ηχοπετάσματα είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 1793-1 και ΕΝ 1793-2 ως προς την ηχοαπορροφητικότητα  και την ηχομόνωση έναντι του αερόφερτου ήχου( συντελεστές DLa και  DLr).

Τα ηχοπετάσματα ALPHAfon – HB ικανοποιούν πλήρως  την τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ – ΤΠ 1501-2009.