Ηχοπαγίδες ALPHAfon – SA

Χρησιμοποιούνται όπου απαιτείται μείωση του θορύβου που μεταδίδεται μέσω αεραγωγών, χωρίς σημαντική πτώση πίεσης.

Περιγραφή

Οι ηχοπαγίδες ALPHAfon-SA χρησιμοποιούνται όπου απαιτείται μείωση του θορύβου που μεταδίδεται μέσω αεραγωγών, χωρίς σημαντική πτώση πίεσης. Mειώνουν τον θόρυβο στους χώρους εργασίας (γραφεία, βιομηχανίες) στις κατοικίες και άλλα κτίρια (ξενοδοχεία, νοσοκομεία, θέατρα κ.λ.π.) και το θόρυβο προς το εξωτερικό περιβάλλον (εξαγωγή εξαεριστήρων κ.ά.)

Χαρακτηριστικές εφαρμογές είναι οι αγωγοί κλιματιστικών εγκαταστάσεων, πύργοι ψύξης, εγκαταστάσεις εξαερισμού και βιομηχανικές εφαρμογές.

Η εξωτερική επιφάνεια των ηχοαπορροφητικών υλικών προστατεύεται ανάλογα με την χρήση και την ταχύτητα του αέρα με υαλοϋφασμα ή διάτρητη λαμαρίνα.

Οι  Ηχοπαγίδες σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με βάση την τεράστια εμπειρία μας σε θέματα ηχομόνωσης και την κατασκευή ηχοπαγίδων από το 1978.

Με ειδικό πρόγραμμα Η/Υ έχουμε την δυνατότητα να υπολογίζουμε τα απαιτούμενα  χαρακτηριστικά των ηχοπαγίδων για την επίτευξη συγκεκριμένων απαιτήσεων, επίσης υπολογίζεται ο αναγεννόμενος θόρυβος από την ταχύτητα του αέρα εντός των αεραγωγών.

  • MEΓΑΛΗ  ΗΧΗΤΙΚΗ  ΜΕΙΩΣΗ
  • ΕΙΔΙΚΑ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ (BUFFLES)
  • ΧΑΜΗΛΗ  ΠΤΩΣΗ  ΠΙΕΣΗΣ
  • ΠΟΙΚΙΛΙΑ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τύποι:

  • ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟΣ (P)
  • ΕΙΔΙΚΩΝ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (M)
  • ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ (C)
  • ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ (I)
  • ΓΩΝΙΑΚΟΣ (B)
  • ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (A)

Παράδειγμα Κωδικής Παρουσίασης
ALPHAfon-SA/(P + M)/75/ 1200-600-850
(Απόσταση μεταξύ απορροφητικών στοιχείων/Μήκος-Πλάτος-Ύψος σε mm)

Κατά την παραγγελία χρειάζεται επίσης να γνωρίζουμε την αποδεκτή πτώση πίεσης, τον όγκο της ροής του αέρα(m3/h) και την επιθυμητή ηχητική μείωση.

Τεχνικά Έντυπα