Βελτίωση της ηχομονωτικής ικανότητας διαχωριστικών τοίχων, μηχανοστασίων παταριών, σωλήνων αποχέτευσης κ.ά.

Πληροφορίες

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το ISOLFON-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους 3mm. Ενδιάμεσα τους παρεμβάλλεται ένα φύλλο μολύβδου με ειδικό βάρος 4kg/m2.

Χρησιμοποιείται για την ηχομόνωση τοίχων, μηχανοστασίων παταριών, σωλήνων αποχέτευσης κ.ά. Το φύλλο μολύβδου λόγω του μεγάλου ειδικούβάρους και της ειδικής εύκαμπτης σύνθεσης του προσφέρει πολύ καλά ηχομονωτικά αποτελέσματα. Τα δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου προστατεύουν το φύλλο μολύβδου και το καθιστούν ασφαλές, αλλά και εύκολο στην τοποθέτηση σε εφαρμογές σχετικά με ηχομόνβωση τοίχου αλλά και μηχανολογικού εξοπλισμού.

 

Αποτελεί μία ιδανική λύση για ηχομόνωση τοίχου ειδικά αυξημένων τεχνικών προδιαγραφών, όπως ναυτιλία, αυτοκινητοβιομηχανία και μηχανολογικές εφαρμογές ηχομόνωσης μηχανολογικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηχομόνωση συμπιεστών κλιματιστικών, ψυκτών και αντλιών μειώνοντας αισθητά την αερόφερτη ηχητική μετάδοση. Σε εξειδικευμένες εφαρμογές όπως μηχανοστάσια όπου απαιτείται αυξημένη ηχομόνωση τοίχου, αλλά δεν είναι εφικτή η χρήση ηχομονωτικής μεμβράνης ISOLFON Barrier λόγω της δυσκολίας εφαρμογής το ηχομονωτικό φύλλο μολύβδου ISOLFON-PB αποτελεί την ιδανική λύση.

Διατίθεται σε ρολά που περιέχουν ηχομονωτικό μολύβδου συνολικής επιφάνειας 6m2.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Τοποθετείται με κόλλα σε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες (καθαρές από υγρά και σκόνη). Για καλύτερα ηχομονωτικά αποτελέσματα οι αρμοί θα πρέπει να επικαλύπτονται.

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το ηχομονωτικό φύλλο μολύβδου, αλλά και γενικότερες εφαρμογές που απαιτούν ηχομόνωση τοίχου καλέστε μας στο 210 6779875.

 

 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ακολουθούν τεχνικά χαρακτηριστικά και καμπύλη της ηχομονωτικής ικανότητας για το εύκαμπτο ηχομονωτικό υλικό με φύλλο μολύβδου ISOLFON PB.

ΜΟΡΦΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΔείκτης Ηχομείωσης Rw ISOLFON PB

Μήκος: 6m (άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας)
Πλάτος: 1m
Πάχος: 6mm
Επιφανειακό Βάρος: 4kg/m2
Αντίσταση σε φωτιά: Κλάσης 2 (αυτοσβενόμενο)
Δυναμική ακαμψία: s’=67 (MN/m3
Σταθμισμένος δείκτης
ηχομείωσης R’w:
R’w=27 dB,
σύμφωνα με το ISO 140:3 & ISO 717:1

 

 

 

 

Φωτογραφίες

Ακολουθούν φωτογραφίες εφαρμογής για το ηχομονωτικο προϊόν ISOLfon– PB :

 

Call Now Button+30 210 6779 875