Οι ηχομονωτικές πόρτες ALPHAfon‐AD παράγονται σε τρεις βασικούς τύπους: Μεταλλικές Γυάλινες και Ξύλινες.

General Details

Οι ηχομονωτικές πόρτες ALPHAfon‐AD είναι προϊόν σύγχρονης τεχνολογίας και προέκυψαν από την μακροχρόνια εμπειρία μας στην μελέτη και κατασκευή μεγάλων έργων ηχομόνωσης σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα σειράς ερευνητικών μετρήσεων διαφόρων τύπων ηχομονωτικών θυρών, στους θαλάμους του Εργαστηρίου Ηχοτεχνίας του Ε.Μ.Π.

Οι ηχομονωτικές πόρτες ALPHAfon‐AD παράγονται σε τρείς βασικούς τύπους: Μεταλλικές, Γυάλινες και Ξύλινες

Οι ηχομονωτικές πόρτες μας μπορούν να κατασκευαστούν σε διαφορετικές διαστάσεις έτσι ώστε να καλύπτουν την κάθε απαίτηση εφαρμογής.

Διαθέτουν ηχομονωτική ικανότητα από Rw=36 dB και Rw=46 dB, σύμφωνα με το ISO 140.3 και ISO 717.1 και πιστοποιούνται από αντίστοιχα πιστοποιητικά ηχομέτρησης αναγνωρισμένων ιδρυμάτων. Για πολύ εξειδικευμένες κατασκευές υπάρχει η δυνατότητα αύξησης της ηχομονωτικής ικανότητας σε τιμές μεγαύτερες των 46 dB.

Ορισμένες θύρες διαθέτουν παράλληλα και πιστοποίηση πυρασφαλείας.

Οι ηχομονωτικές θύρες είναι εφοδιασμένες με:

  • Ειδικά ελαστικά προφίλ για πλήρη ηχοστεγανότητα
  • Ειδικό μηχανισμό σφράγισης στο κάτω μέρος είτε κατωκάσι
  • Ειδικό περιστρεφόμενο κλείστρο (προαιρετικό)
  • Μπορούν να παραδοθούν με ειδικό ηχομονωτικό διάφανο παράθυρο, το οποίο παρουσιάζει την ίδια ηχομονωτική ικανότητα

– Τύποι ηχοστεγάνωσης στο κάτω μέρος

 

– Φορά Ανοίγματος

Φωτογραφίες Μεταλλικών Θυρών

Επιλεγμένες εφαρμογές Ηχομονωτικών Πορτών:

Μεταλλικές Πόρτες

 

Φωτογραφίες Ξύλινων Θυρών

Επιλεγμένες εφαρμογές Ηχομονωτικών Πορτών:

Ξύλινες Πόρτες
Φωτογραφίες Γυάλινων Θυρών

Επιλεγμένες εφαρμογές Ηχομονωτικών Πορτών:

Γυάλινες Πόρτες
Βίντεο Εφαρμογής

Επιλεγμένα Βίντεο Εφαρμογών:

Call Now Button+30 210 6779 875