Ηχομονωτικά Δωμάτια ALPHAfon – CB

Εξασφαλίζουν ένα “ήσυχο”περιβάλλον στους εργαζομένους σε θορυβώδεις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Περιγραφή

Τα ηχομονωτικά δωμάτια ALPHAfon-CB εξασφαλίζουν ένα “ήσυχο”περιβάλλον στους εργαζομένους σε θορυβώδεις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Σκοπό έχουν να προστατεύσουν τον εργαζόμενο από τον θόρυβο, όταν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν ηχομονωτική επέμβαση στην πηγή και στην διαδρομή του θορύβου.

Επίσης, μπορούν να φιλοξενήσουν εντός αυτών ήχους με υψηλή ένταση ως μέσο ηχοπροστασίας προς το εξωτερικό περιβάλλον. Χαρακτηριστικές εφαρμογές είναι: δωμάτια δοκιμών μουσικών οργάνων, αίθουσες μεταφραστών, ακουομετρικοί θάλαμοι.

Τα ηχομονωτικά δωμάτια αποτελούντε απο στοιχεία που μπορούν να αποσυναρμολογηθούν  έτσι ώστε να επιτυγχάνεται εύκολα η μεταφορά και η μετεγκατάσταση αυτών.

Τα ALPHAfon-CB διαμορφώνονται ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής και διαθέτουν:

  • Υαλοπίνακες για δυνατότητα εποπτείας
  • Εξαερισμό με ηχοπαγίδα προσαγωγής και απαγωγής του αέρα
  • Απαραίτητη υποδομή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Η τοποθέτηση και η συναρμολόγιση των ALPHAfon-CB είναι πολύ απλή και δεν απαιτούνται εξειδικευμένα εργαλεία. Παραδίδονται σε κομμάτια και συναρμολογούνται επιτόπου στον χώρο της τοποθέτησής του. Τα παράθυρα είναι προαιρετικά, και μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε πλευρά αυτού, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Το ηχομονωτικό δωμάτιο ALPHAfon-CB είναι επενδεδυμένο με κατάλληλα ηχοαπορροφητικά στοιχεία, ώστε να επιτευχθεί καλή ακουστική στον χώρο.

Η ηχομονωτική ικανότητά του είναι της τάξεως Rw= 25 dB

Για υψηλότερη ηχομόνωση υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα, τα οποίακαλύπτουν κάθε εφαρμογή.

Για την σωστή επιλογή του τύπου του ηχομονωτικού δωματίου συνιστάται η εκτέλεση ηχομετρήσεων και φασματικής ανάλυσης του θορύβου στον χώρο όπου θα τοποθετηθεί. Με βάση τα αποτελέσματα των ηχομετρήσεων και των αναγκών για μείωση του θορύβου, επιλέγεται ο κατάλληλος τύπος ALPHAfon-CB.