Διαφανή Ηχοπετάσματα ALPHAfon – TB

Τα διαφανή ηχοπετάσματα ALPHAfon-TB μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα σε έργα με αρχιτεκτονικές απαιτήσεις υψηλής αισθητικής.

Περιγραφή

Τα διαφανή ηχοπετάσματα ALPHAfon-TB χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται ταυτόχρονη μείωση θορύβου και οπτική επαφή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτοκινητόδρομους, σιδηροδρομικούς άξονες, σχολεία, και κτιριακά έργα.

Παρουσιάζουν μεγάλη φωτοδιαπερατότητα, αντοχή σε κρούση 10 kj/m2 (ISO 179/1D), Σκληρότητα Rockwell 90 (ASTM D 785), Μικρή υδατοαπορρόφηση 0,30 % (ISO R 62).

Ο δείκτης ηχομόνωσης των πλαισίων (για πάχος 20 mm) είναι Rw=30 dB, σύμφωνα με ISO 140.3.

Διαφανή ηχοπετάσματα μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα σε έργα με αρχιτεκτονικές απαιτήσεις υψηλής αισθητικής.

Με στόχο την βελτιστοποίηση του ακουστικού αποτελέσματος έχουμε την δυνατότητα σύνταξης ειδικών ακουστικών μελετών πρόβλεψης και αξιολόγησης της σωστής επιλογής του κατάλληλου ηχοπετάσματος για κάθε εφαρμογή.