Μετρήσεις

Ηχομετρήσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό

Ηχομετρήσεις από μηχανολογικό εξοπλισμό ψύξης, θέρμανσης κλιματισμού αλλά και γεννήτριες ρεύματος

Μετρήσεις Ηχομόνωσης

Ηχομετρήσεις κτηριακής ηχοπροστασίας από αερόφερτο ή δομόφερτο θόρυβο, όπως Rw' και Lnw' σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά και Διεθνή Πρότυπα

Μετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου

Μετρήσεις θορύβου εξωτερικού χώρου σε αυτοκινητόδρομους, τρένα, αεροδρόμια, ανοικτά εργοτάξια κτλ σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία

Μετρήσεις κραδασμών

Η μελέτες αντικραδασμικής προστασίας έχουν ως αντικείμενο την μείωση των μεταφερόμενων δονήσεων

Ηχο-έκθεση εργαζομένων

Η μέτρηση του θορύβου στον οποίο ένας εργαζόμενος είναι εκτεθειμένος αποτελεί βασικό παράγοντα του εργασιακού περιβάλλοντος.

Call Now Button+30 210 6779 875