Μελέτες

Αρχιτεκτονική Ακουστική

Η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ αναλαμβάνει μελέτες ακουστικής, στηριζόμενη στην μεγάλη εμπειρία της μελετητικής ομάδας. Μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων, προβλέπεται η ακουστική συμπεριφορά αιθουσών πριν αυτές κατασκευαστούν.

Κτιριακή ηχομόνωση

Χρησιμοποιούμε ειδικά ακουστικά προγράμματα για την πρόβλεψη μετάδοσης του θορύβου σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 12354

Περιβαλλοντικός Θόρυβος

Οι ηχομετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου αφορούν τον θόρυβο που εκπέμπεται προς το περιβάλλον από διάφορες ηχητικές πηγές (κυρίως αφορά μέσα μεταφοράς και παραγωγής ενέργειας).

Βιομηχανικός θόρυβος

Σε περίπτωση που μια βιομηχανική εγκατάσταση είναι στη φάση του σχεδιασμού ή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, οι ακουστικοί σύμβουλοι μας χρησιμοποιούν εξειδικευμένο ακουστικό λογισμικό προσομοίωσης για την αξιολόγηση της εκτιμώμενης ηχοστάθμης προς το περιβάλλον.

Ψύξη, θέρμανση και Κλιματισμός

Τα συστήματα ψύξης, θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού συχνά δημιουργούν και μεταφέρουν θόρυβο και κραδασμούς που συχνά γίνονται πηγή ενόχλησης σε ευαίσθητες κατοικημένες ή εμπορικές περιοχές.

Θόρυβος στον εργασιακό χώρο

Ηχο-μετρήσεις της στάθμης θορύβου και κατά συνέπεια ο έλεγχος στις επιπτώσεις του θορύβου στον εργασιακό χώρο είναι συχνά κύριο μέλημα των μηχανικών σε πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Μελέτες Δονήσεων

Η άκρως εξειδικευμένη ομάδα των μηχανικών μας με εμπειρία στο χώρο από το 1978, μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε πρόβλημα κραδασμού και κτυπογενούς θορύβου.

Επιστημονική δραστηριότητα

Μια από τις δραστηριότητες της εταιρίας μας είναι και η διεξαγωγή βιομηχανικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε συνεργασία με καταξιωμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και αναγνωρισμένους επιστημονικούς φορείς. Βασικός στόχος μας είναι η δημιουργία και βελτιστοποίηση νέων ακουστικών, ηχομονωτικών και αντικραδασμικών προϊόντων.