Μελέτες Ηχομόνωσης Βιομηχανικού Θορύβου

Η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ προσφέρει ένα πλήρες φάσμα για ηχομόνωση σε βιομηχανικές εφαρμογές. Σε περίπτωση που μια βιομηχανική εγκατάσταση είναι στη φάση του σχεδιασμού ή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, οι ακουστικοί σύμβουλοι μας χρησιμοποιούν εξειδικευμένο ακουστικό λογισμικό προσομοίωσης για την αξιολόγηση της εκτιμώμενης ηχοστάθμης προς το περιβάλλον. Σε περίπτωση που μια βιομηχανική εγκατάσταση είναι στη φάση του σχεδιασμού ή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, οι ακουστικοί σύμβουλοι μας χρησιμοποιούν εξειδικευμένο ακουστικό λογισμικό προσομοίωσης για την αξιολόγηση της εκτιμώμενης ηχοστάθμης προς το περιβάλλον. Η τρισδιάστατη βιομηχανική ακουστική μοντελοποίηση βοηθά στην ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του θορύβου, στις διατάξεις και τα τεχνητά ή φυσικά στοιχεία που μπορούν να ενεργούν σαν ακουστικά εμπόδια ή ανακλαστικές επιφάνειες που μπορεί να επηρεασούν τη μετάδοση του θορύβου στο περιβάλλον .

Για τον έλεγχο του βιομηχανικού θορύβου γίνεται χρήση υπερσύγχρονων υπολογιστικών προγραμμάτων ακουστικής προσομοίωσης.

Μερικές ενδεικτικές εφαρμογές είναι:

  • Σχεδιασμός ειδικών παρεμβάσεων για τον έλεγχο του θορύβου, δηλαδή ηχομονωτικοί κλωβοί, ηχοπαγίδες, ακουστικές περσίδες και ηχοπετάσματα (διάφανα ή μεταλλικά). λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις απαιτήσεις μείωσης του θορύβου.
  • Συνεργασία για την εκτέλεση του έργου, με την ομάδα μηχανικών, στη καταγραφή των τεχνικών προδιαγραφών για τη μείωση του αερόφερτου θορύβου και κραδασμών σύμφωνα με τις ακουστικές ανάγκες.
  • Τεχνικές εκθέσεις ηχομετρήσεων για την χρήση σε νομικές διαδικασίες.

Για την πρόβλεψη και την χρωματική απεικόνιση της διάδοσης του θορύβου στο περιβάλλον χρησιμοποιείται εξειδικευμένο ακουστικό λογισμικό για ηχητική χαρτογράφηση του θορύβου που προκύπτει από την βιομηχανία. Με βάση τα αποτελέσματα της ηχητικής πρόβλεψης μπορούν να προταθούν κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης.

Call Now Button+30 210 6779 875