Θόρυβος στον εργασιακό χώρο

Ηχο-μετρήσεις της στάθμης θορύβου και κατά συνέπεια ο έλεγχος στις επιπτώσεις του θορύβου στον εργασιακό χώρο είναι συχνά κύριο μέλημα των μηχανικών σε πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Δεν είναι μόνο ο θόρυβος στους χώρους εργασίας που έχει επίδραση σε εκείνους που εργάζονται σε αυτές τις εγκαταστάσεις και την υγεία τους, αλλά έχει αποδειχθεί ότι μειώνεται δραστικά η παραγωγικότητα του προσωπικού .

Όσον αφορά τον θόρυβο στην εργασία, προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες ηχομετρήσεων:

  • Οι μετρήσεις της στάθμης θορύβου στους χώρους εργασίας
  • Ηχοδοσιμετρήσεις του θορύβου σε κάθε εργαζόμενο
  • Αξιολόγηση της δόσης θορύβου σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία
  • Ανάλυση συχνότητας θορύβου
  • Χρωματική απεικόνηση των στάθμεων του θορύβου που επικρατούν σε όλα τα σημεία όπου υπάρχουν εργαζόμενοι.
  • Ακουστική μελέτη προκειμένου να καθοριστούν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις για τη μείωση του θορύβου στο χώρο εργασίας (στην πηγή, διαδρομή ή τον παραλήπτη).
  • Προτάσεις για χρήση πιστοποιημένων ηχομονωτικών υλικών όπου αυτό απαιτείται.

Το πρόγραμμα προσδιορίζει γρήγορα και με ακρίβεια τα επίπεδα ήχου σε κάθε σημείο του δωματίου, καθώς και τη συμβολή της κάθε πηγής ήχου σε αυτά τα σημεία καθώς και τη δόση θορύβου που είναι εκτεθειμένοι οι εργαζόμενοι .

Το πρόγραμμα αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της κάθε λύσης ή ενός συνδυασμού λύσεων σε πραγματικό χρόνο, πριν από την εφαρμογή. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει με τεχνική αξιολόγηση της προτεινόμενης ηχομόνωσης και τα πλεονεκτήματα της κάθε εναλλακτικής ηχομονωτικής διάταξης.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μας αξιολογεί την υπάρχουσα ηχητική κατάσταση σχετικά με τον εργασιακό θόρυβο σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Π.Δ. 149/2006) και προβαίνει στις αντίστοιχες προτάσεις ηχητικής μείωσης όπου αυτό απαιτείται.

Call Now Button+30 210 6779 875