Ηχομόνωση σε Βιομηχανικές Αντλίες

Εφαρμογή: Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή κατάλληλου ηχομονωτικού δωματίου σε χώρο παραγωγής βιομηχανίας.

Παρατηρήσεις: Το έργο σχεδιάστηκε προσεκτικά λόγω των αυξημένων αναγκών εργονομίας, συντήρησης, σωστής λειτουργίας του βιομηχανικού εξοπλισμού αλλά και της απαιτούμενης ηχητικής μείωσης. Τοποθετήθηκαν ειδικές ηχοπαγίδες για την εισαγωγή και εξαγωγή του απαιτούμενου αέρα ψύξης του εξοπλισμού.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ALPHAfon-MBALPHAfon-SAALPHAfon-AD

Call now button
+30 210 6779 875