Περιβαλλοντικός Θόρυβος

Οι ηχομετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου αφορούν τον θόρυβο που εκπέμπεται προς το περιβάλλον από διάφορες ηχητικές πηγές (κυρίως αφορά μέσα μεταφοράς και παραγωγής ενέργειας). Συγκεκριμένα αφορά την μέτρηση και αξιολόγηση θορύβου που συνδέεται με αυτοκινητόδρομους , σιδηροδρομικές τροχιές , αεροδρόμια, ανεμογεννήτριες κτλ .

Η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ με πολυετή εμπειρία σε αντίστοιχες ηχομετρήσεις, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα της περιβαλλοντικής μελέτης ελέγχου του θορύβου και λοιπών υπηρεσιών μέτρησης του θορύβου . Η ακουστική μελέτη που αφορά τον περιβαλλοντικό θόρυβο μπορεί να εμπλουτίσει μια γενική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Για ηχομετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα, διακρυβωμένα και άκρως εξειδικευμένα συστήματα ηχητικής καταγραφής και μετρήσεων.

Σε υπο-κατασκευή εφαρμογές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα ηχομέτρησης ή οι ηχητικές πηγές δεν έχουν ακόμα τεθεί σε λειτουργία, χρησιμοποιούμε εξειδικευμένα ακουστικά προγράμματα για την πρόβλεψη, την προσομοίωση και την αξιολόγηση των αναμενόμενων περιβαλλοντικών επιπέδων θορύβου . Μπορούμε να μελετήσουμε την εκπομπή θορύβου ενός βιομηχανικού συγκροτήματος , ενός νέου / υπάρχοντος οδικού δρόμου ή σιδηρόδρομου, αεροδρομίων ή ακόμα και ολόκληρες πόλεις και αστικές περιοχές.

Επιπλέον, με τη χρήση του ακουστικού λογισμικού προσομοίωσης μπορούμε να βελτιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων ηχοπροστασίας από πλευράς κόστους / αποτελεσματικότητας. Για παράδειγμα μπορεί να εξεταστεί το ύψος , η θέση και οι τεχνικές προδιαγραφές του θορύβου σε σχέση με τα προτεινόμενα ηχοπετάσματα. Η περιβαλλοντική χαρτογράφηση θορύβου περιλαμβάνει υπολογισμούς , αξιολόγηση , πρόβλεψη και προτάσεις για τη μείωση του θορύβου (στρατηγική χαρτογράφηση του θορύβου) .

Call Now Button+30 210 6779 875