Μετρήσεις Ηχομόνωσης

Η ηχομόνωση σε κτηριακές εφαρμογές αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει την συνολική αίσθηση σε ένα δωμάτιο.

Η ομάδα μηχανικών μας μπορεί να μετρήσει την ηχομόνωση εντός κτηρίων και να διερευνήσει αν πληρούνται τα νόμιμα όρια ή προσφέρει την σχεδιαζόμενη ακουστική άνεση.

Κτηριοδομικός Κανονισμός Άρθρο 12

Συγκεκριμένα οι ακουστικοί μηχανικοί μας μπορούν να εκτελέσουν ηχομετρήσεις κτηριακής ηχοπροστασίας από αερόφερτο ή δομόφερτο θόρυβο, όπως Rw’ και Lnw’ σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά και Διεθνή Πρότυπα ISO 140.4&5 και ISO 7171.1.

Συχνά καλούμαστε να αναλύσουμε και να προτείνουμε λύσεις σε περιοχές όπου συνυπάρχουν, καταστήματα και κατοικίες για την μέγιστη δυνατή ηχομόνωση εντός της κατοικίας.

Call Now Button+30 210 6779 875