Κτίριο γραφείων “THE ELEMENT” – Μαρούσι

Η ΑΛΦΑ Ακουστική ανέλαβε με επιτυχία την τοποθέτηση ηχοπετάσματος στο δώμα του κτηρίου γραφείων με πιστοποίηση LEED “THE ELEMENT”, χρησιμοποιώντας το αξιόπιστο & προηγμένο υλικό ALPHAfon-MB. Το ηχοπέτασμα σχεδιάστηκε με σκοπό να περιορίσει τη διάδοση θορύβου από μηχανολογικές μονάδες που λειτουργούν στο δώμα, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.

Με τη χρήση του ALPHAfon MB, προσφέρθηκε αποτελεσματική ηχομόνωση, διατηρώντας ταυτόχρονα αισθητική και αντοχή στο χρόνο. Τα μεταλλικά ηχοπετάσματα  μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών ηχομόνωσης. Με αυτήν την παρέμβαση, η ΑΛΦΑ Ακουστική συνέβαλε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος γύρω από το κτίριο που προάγει την αποτελεσματικότητα και την ευημερία, αποτελώντας παράδειγμα υψηλής ποιότητας και αισθητικής στον τομέα της ακουστικής μηχανικής.

Για περισσότερες λύσεις που ενδεχομένως να ταιριάζουν περισσότερο με την εφαρμογή σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα.

Call now button
+30 210 6779 875