Κτιριακή ηχομόνωση

Ο στόχος μας στον έλεγχο του κτιριακού θορύβου είναι να μη μεταδοθούν οι ανεπιθύμητοι ήχοι και κραδασμοί σε ευαίσθητους  χώρους. Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους ακουστικούς μηχανικούς που ειδικεύονται στον κτιριακό θόρυβο, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νομικές ή άλλες απαιτήσεις ή να παρέχουν ένα συγκεκριμένο βαθμό ακουστικής άνεσης, σε όλους τους τύπους κτιρίων (Εμπορικά & Κατοικίες, βιβλιοθήκες, νοσοκομεία κλπ.).

Σε πιο σύνθετες εφαρμογές ήχου και απομόνωσης δονήσεων πρέπει να εξεταστούν όχι μόνο οι πηγές εντός του κτιρίου (μηχανολογικές ηχητικές πηγές , βηματισμός, ομιλίες, τηλεοράσεις κτλ), αλλά και από πηγές θορύβου εκτός κτιρίου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη ακουστική άνεση σε κατοικίες χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα ακουστικά προγράμματα σύμφωνα με το

 Χρησιμοποιούμε ειδικά ακουστικά προγράμματα για την πρόβλεψη μετάδοσης του θορύβου σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 12354

Η πρόβλεψη, προσομοίωση και αξιολόγηση των ηχομονωτικών αποτελεσμάτων μπορεί να βοηθήσει σε επίπεδο μελέτης, σε επίπεδο κατασκευής αλλά και σε υφιστάμενα κτίρια όπου απαιτείται περαιτέρω ηχομόνωση. Οι έμπειροι μηχανικοί μας εκτιμούν και προβλέπουv πιθανές πηγές  σε κτίρια μικτής χρήσης, αναλύοντας τις ηχητικές επιπτώσεις σε εμπορικούς χώρους που βρίσκονται σε επαφή με οικίες.

Αναλύουμε τον πιθανό αντίκτυπο του κτιριακού μηχανολογικού εξοπλισμού, την οδική κυκλοφορία, και άλλες πηγές θορύβου / κραδασμών και έτσι σχεδιάζουμε την πλέον  κατάλληλη λύση για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ηχομόνωση. Τέλος, βοηθούμε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις εθνικές απαιτήσεις σχετικά με τον θόρυβο (π.χ.  Κτιριοδομικός Κανονισμός, Άρθρο 12 με βάση  την ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ.Α.3046/304 της 3.2.1989 (Φ.Ε.Κ. 59/∆/1989)

 

 

Call Now Button+30 210 6779 875