Έλεγχος Θορύβου σε Βιομηχανική Μονάδα

Εφαρμογή: Ηχοπροστασία σε βιομηχανική μονάδα ψύξης

Παρατηρήσεις: Ηχομόνωση ψυκτών κλιματισμού σε βιομηχανική μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης. Η πρόκληση στην συγκεκριμένη εφαρμογή ηχομόνωσης ήταν ότι η ηχητική πηγή ήταν πολύ κοντά στο όριο της ιδιοκτησίας κάτι που αύξανε τις απαιτήσεις ηχομόνωσης σύμφωνα και με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκανALPHAfon-MBALPHAfon-SAALPHAfon-ADALPHAfon-SE

Call now button
+30 210 6779 875