Ηχομονωτικές Επεμβάσεις

Εφαρμογή: Ηχομονωτικές επεμβάσεις σε συνεργείο Διυλιστηρίων

Παρατηρήσεις: Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν κατάλληλα μέτρα ηχο-προστασίας σε συνεργείο συντήρησης σε διυλιστήρια. Η εφαρμογή απαιτούσε την κατασκευή τοπικών ηχομονωτικών & ηχο-απορροφητικών, τα οποία θα μπορούσαν να μεταφερθούν εύκολα ανάλογα με τις διαφορετικές απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής. Επίσης υλοποιήθηκε κατάλληλο ηχομονωτικό χώρισμα σε χώρους παραγωγής,το οποίο απαιτούσε ηχομονωτικά ανοιγόμενα και κινούμενα μέρη.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ALPHAfon-MBALPHAfon-ADALPHAfon-TB.

Call now button
+30 210 6779 875