Ηχομόνωση σε Ηλεκτρο-γεννήτρια σε εμπορικό Κέντρο

Εφαρμογή: Κατασκευάστηκε ηχομονωτικό κάλυμμα, γύρω από ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος με σκοπό την μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου προς το περιβάλλον. Το ηχομονωτικό κάλυμμα έπρεπε να κατασκευαστεί στην τελική θέση του ζεύγους, για την εξυπηρέτηση εργονομικών απαιτήσεων.

Παρατηρήσεις: Η αρχική ηχητική στάθμη ήταν αρκετά υψηλή, μεγαλύτερη των 90 dB(A). Οι προκλήσεις στην συγκριμένη εφαρμογή ήταν αρκετές, καθώς θα έπρεπε να εξασφαλιστεί η σωστή μηχανολογική λειτουργία του ζεύγους και παράλληλα σημαντική ηχομόνωση θορύβου προς το περιβάλλον.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν : ALPHAfon-MBALPHAfon-SAALPHAfon-IC

Η εργονομική σχεδίαση που καλύπτει τις μηχανολογικές ανάγκες της ηλεκτρο-γεννήτριας αλλά και η επίβλεψη της ηχομονωτικής κατασκευής έγινε από εξειδικευμένους μηχανικούς της εταιρίας μας.

Call now button
+30 210 6779 875