Ηχομόνωση σε Αντλίες Θερμότητας με Ηχοπέτασμα

Εφαρμογή: Ηχομόνωση θορύβου από κλιματιστικά (αντλίες θερμότητας) που είναι τοποθετημένα στο δώμα ναυτιλιακής εταιρείας. Μελέτη και κατασκευή ηχοπετάσματος σε κατάλληλη θέση, ώστε να σκιάζει ηχητικά τον δέκτη. Στην συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποηθηκαν τα μεταλλικά ηχοπετάσματα που προσφέρουν ηχομόνωση Rw=32.5 dB καθώς και ηχο-απορρόφηση σε ένα ευρύ φάσμα ακουστικών συχνοτήτων.

Παρατηρήσεις: Στις ηχομονώσεις θορύβου κλιματιστικών θα πρέπει να τηρούνται οι μηχανολογικές απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής, για αυτό απαιτείται μελέτη από αρμόδιους μηχανικούς που θα πρέπει να διασφαλισουν την σωστή μηχανολογική λειτουργία και παράλληλα μείωση του θορύβου στα επιθυμητά πλαίσια.

Call now button
+30 210 6779 875