Ηχομόνωση Ψυκτών – Grand Hyatt

Εφαρμογή: Ηχομόνωση μηχανολογικού εξοπλισμού στο δώμα πάνω από το εστιατόριο του ξενοδοχείου Grand Hyatt.

Παρατηρήσεις: Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αισθητική της κατασκευής του ηχοπετάσματος. Συγχρόνως εκτελέσθηκε μελέτη πρόβλεψης του μεταδιδόμενου θορύβου προς το περιβάλλον από την λειτουργία του εξοπλισμού.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ALPHAfon-MB

 

Call now button
+30 210 6779 875