Ηχομόνωση Βιομηχανικών Ψυκτών – ΕΛΒΑΛ

Εφαρμογή: Ηχομόνωση σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού βιομηχανικών ψυκτών στο εργοστάσιο της ΕΛΒΑΛ.

Παρατηρήσεις: Λόγω του αυξημένου ύψους της κατασκευής, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον στατικό υπολογισμό της κατασκευής του ηχοπετάσματος.  Συγχρόνως εκτελέσθηκε μελέτη πρόβλεψης του μεταδιδόμενου θορύβου προς το περιβάλλον από την λειτουργία του εξοπλισμού μετά τις ενέργειες ηχομόνωσης.  Μετά τις εργασίες εκτελέστηκαν ηχομετρήσεις, για την επιβεβαίωση της μείωσης του εκπεμπόμενου θορύβου.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ALPHAfon-MB

Call now button
+30 210 6779 875