Ηχομόνωση Ψύκτη (trane)

Εφαρμογή: Ηχομόνωση θορύβου προς το περιβάλλον σε ψύκτη trane.

Παρατηρήσεις: Σχεδίαση και κατασκευή κατάλληλων ηχομονωτικών μέτρων γύρω από ψύκτη κλιματισμού σε δώμα πολυεθνικής εταιρείας. Το ύψος αλλά και η ακριβής διάταξη για το ηχοπέτασμα καθορίστηκε από την ακουστική μελέτη που εκτελέσθηκε.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ALPHAfon-MBALPHAfon-ADALPHAfon-SE

Call now button
+30 210 6779 875