Ηχομόνωση Ψύκτη σε σχολείο

Εφαρμογή: Η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ επιλέχθηκε για τον σχεδιασμό , την προμήθεια και την τοποθέτηση μέτρων μείωσης του θορύβου από τη λειτουργία ψύκτη στις κοντινότερες τάξεις διδασκαλίας, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη ηχητική στάθμη εντός των αιθουσών διδασκαλίας και ένα αδιατάρακτο ακουστικό περιβάλλον εσωτερικά του σχολείου.

Παρατηρήσεις: Έχει αποδειχθεί ότι ο θόρυβος έχει αρνητικές επιπτώσεις στην συγκέντρωση των μαθητών, αλλά και στις γενικότερες μαθησιακές ικανότητες που αναπτύσσουν οι μαθητές.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ALPHAfon-MBALPHAfon-SA

Call now button
+30 210 6779 875