Ηχομόνωση ψύκτη κλιματισμού σε δώμα δημόσιας υπηρεσίας

Εφαρμογή: Ηχομείωση του απαγώμενου αέρα ψύξης σε ψυκτική μονάδα γραφείων δημόσιας υπηρεσίας.

Παρατηρήσεις: Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ταχύτητα του αέρα και στην πτώση πίεσης στην ηχοπαγιδευτική διάταξη του απαγώμενου αέρα.
Συγχρόνως εκτελέσθηκε μελέτη πρόβλεψης του μεταδιδόμενου θορύβου προς το περιβάλλον.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ALPHAfon-MBALPHAfon-SA

Call now button
+30 210 6779 875