Ηχομόνωση Μηχανολογικού Εξοπλισμού – “The Wave”

Η χρήση μεταλλικού ηχοπετάσματος στην οροφή του κτιρίου “The Wave” επιλέχθηκε καθώς αποτελεί μια εξαιρετικά αποδοτική τεχνική για τη βελτίωση της ηχομόνωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού που λειτουργεί στο δώμα. Επιφέρει σημαντική μείωση του θορύβου που προκαλείται από τη λειτουργία των μηχανημάτων και των συστημάτων ψύξης, προσαρμόζοντας πλήρως τις εκπομπές θορύβου στην ελληνική νομοθεσία (ΠΔ 1180/81).

Το μεταλλικό ηχοπέτασμα, με τα ειδικά ηχομονωτικά πλαίσια ALPHAfon-MB, αποτελεί ιδανική και δοκιμασμένη επιλογή για ηχομόνωση, δίνοντας τη δυνατότητα όχι μόνο απορρόφησης του εκπεμπόμενου θορύβου (απο τη εσωτερική πλευρά της διάτρητης λαμαρίνας), αλλά και αποτροπής της μετάδοσής του στο περιβάλλον (ηχητική σκίαση). Ο συνδυασμός αυτών των δύο λειτουργιών των μεταλλικών πλαισίων, οδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα ηχομόνωσης.

Η επίτευξη τέτοιων αποτελεσμάτων απαιτεί τη συνεργασία με εξειδικευμένα συνεργεία της εταρείας για την τοποθέτηση. Για εναλλακτικές λύσεις που ενδεχομένως να ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα μας.

Call now button
+30 210 6779 875