Ηχομόνωση Μηχανολογικού εξοπλισμού – KAIZEN

Εφαρμογή: Ηχομόνωση σε Μηχανολογικό εξοπλισμό κλιματισμού στο δώμα του κτιρίου της KAIZEN.

Παρατηρήσεις: Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ταχύτητα του αέρα και στην πτώση πίεσης στην ηχοπαγιδευτική διάταξη του απαγώμενου αέρα των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων.
Συγχρόνως τοποθετήθηκε κατάλληλο ηχοπέτασμα, με σκοπό τον περιορισμό του θορύβου προς το περιβάλλον, όπως και την αισθητική αναβάθμιση του δώματος του κτιρίου.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ALPHAfon-MBALPHAfon-SA

Call now button
+30 210 6779 875