Ηχομόνωση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Casino Ρουμανίας

Εφαρμογή: Σκοπός της εφαρμογής είναι η μείωση του αερόφερτου θορύβου που εκπέμπεται σε κοντινές κατοικίας από τη λειτουργία ενός ψύκτη που βρίσκεται στο Βουκουρέστι, Ρουμανία.

Παρατηρήσεις: Παράπονα των γύρω κατοικιών ανάγκασαν τις τοπικές αρχές να εφαρμόσουν μέτρα ελέγχου του θορύβου, προκειμένου να μειωθεί ο θόρυβος. Η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ σχεδίασε και εγκατέστησε την ηχομονωτική κατασκευή για την προστασία των κοντινών κατοικιών.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκανALPHAfon-MBALPHAfon-SA

Call now button
+30 210 6779 875