Ηχομόνωση μηχανολογικής εγκατάστασης

Εφαρμογή: Τοποθέτηση ηχοπετάσματος για την ηχομόνωση μηχανολογικού εξοπλισμού που λειτουργεί στο δώμα κλειστού κολυμβητηρίου.

Παρατηρήσεις: Για την κατασκευή του ηχοπετάσματος, λήφθηκαν υπόψιν διάφορετικοί παράγοντες, όπως είναι οι απαραίτητες γωνίες σκίασης, οι ανεμοπιέσεις που δέχεται, αλλά και η κατάλληλη θέση τοποθέτησης ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμου . Συγχρόνως εκτελέσθηκε μελέτη πρόβλεψης του μεταδιδόμενου θορύβου προς το περιβάλλον από την λειτουργία του εξοπλισμού, μετά την τοποθέτηση του ηχοπετάσματος.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ALPHAfon-MB

Call now button
+30 210 6779 875