Ηχομόνωση κλιματιστικων μονάδων

Εφαρμογή: Προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλων ηχομονωτικών μέτρων προστασίας, σε Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα με ηχοπετάσματα.

Παρατηρήσεις: Το έργο σχεδιάστηκε προσεκτικά λόγω των αυξημένων αναγκών εργονομίας, στατικής επάρκειας και ηχομονωσης. Οι κλιματιστικές μονάδες ήταν τοποθετημένες κοντά στο όριο ιδιοκτησίας για αυτόν τον λόγο η μέγιστη δυνατή ηχομόνωση ήταν απαραίτητη.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ALPHAfon-MB

Call now button
+30 210 6779 875