Ηχομόνωση Γεννήτριας σε έργο στην Νιγηρία

Εφαρμογή: ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ επιλέχτηκε για να προβεί σε αναλυτική ακουστική μελέτη, μετρήσεις και να παρέχει συγκεκριμένες λύσεις, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβος από τη λειτουργία της γεννήτριας εργοστασίου στην Νιγηρία.

Παρατηρήσεις: Εκπονήθηκαν κατάλληλα μέτρα ελέγχου του θορύβου ώστε η ηχοστάθμη να μην υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια. Παράπονα των γύρω κατοικιών ανάγκασαν τις τοπικές αρχές να εφαρμόσουν μέτρα ελέγχου του θορύβου, προκειμένου να μειωθεί ο θόρυβος. Η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ σχεδίασε την ηχομονωτική κατασκευή για την προστασία των κοντινών κατοικιών.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ALPHAfon-MB

Call now button
+30 210 6779 875