Ηχομόνωση Εξοπλισμού στο κτίριο γραφείων “The Orbit”

Εφαρμογή: Ηχομόνωση σε Μηχανολογικό εξοπλισμό κλιματισμού στο δώμα του κτιρίου γραφείων The Orbit.

Παρατηρήσεις: Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην στατική μελέτη για τον υπολογισμό των ανεμοπιέσεων που θα δεχτεί το ηχοπέτασμα που τοποθετήθηκε.
Σκοπός των ηχομονωτικών ενεργειών ήταν ο περιορισμός του θορύβου προς το περιβάλλον, όπως και η αισθητική αναβάθμιση του δώματος του κτιρίου. Λόγω της πιστοποίησης LEED Platinum που διαθέτει το κτίριο γραφείων, όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν συνοδεύτηκαν από τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ALPHAfon-MB

Call now button
+30 210 6779 875