Ηχομόνωση Εργοστασίου

Εφαρμογή: Μειώση θορύβου σε γραμμή παραγωγής σε εργοστάσιο.

Παρατηρήσεις: Σχεδιασμός, Προμήθεια και εγκατάσταση ηχομονωτικής κάλυψης (εγκυβωτισμός) σε γραμμή παραγωγής εργοστασίου. Το έργο περιελάμβανε επί τόπου ακουστικές μετρήσεις πριν και μετά την εφαρμογή των προτεινόμενων μετρήσεων θορύβου για την προστασία των εργαζομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, έπρεπε να εγκατασταθούν τα διαφανή ηχοπετάσματα ALPHAfon-TB ώστε να υπάρχει ταυτόχρονη μείωση θορύβου αλλά και οπτική επαφή του προσωπικού με την γραμμη παραγωγής.
Το έργο ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ για το θόρυβο σε εργασιακό περιβάλλον.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ALPHAfon-TBALPHAfon-MBΑκουστικές Μετρήσεις

Call now button
+30 210 6779 875