Ηχομετρήσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό

Ο θόρυβος από μηχανολογικό εξοπλισμό ψύξης, θέρμανσης και κλιματισμού αποτελεί συχνά βασικό παράγοντα της ηχητικής όχλησης στην πόλη.

Η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ προσφέρει μία ολοκληρωμένη σειρά από μετρήσεις θορύβου σε κλιματιστικά, Ηλεκτρογεννήτριες, λέβητες, συστήματα εξαερισμού και γενικότερα  Η/Μ εξοπλισμό κάθε φύσης.

Πιο συγκεκριμένα εκτελούνται:

– Μετρήσεις θορύβου στα όρια της ιδιοκτησίας και συμβουλευτική υποστήριξη για αντιμετώπιση τυχόν υπερβάσεων (Π.Δ. 1180/81)
– Φασματική ανάλυση θορύβου σε όλο το ακουστικό φάσμα (από  31,5 έως 18.000 Hz).
– Μετρήσεις θορύβου περιβάλλοντος όπως Leq, Lpeak, LAFmax, LAFmin, LAF10, LAF90
– Μετρήσεις θορύβου περιβάλλοντος στα ΙΚΤΕΟ για αδειοδότηση αυτών.

Call Now Button+30 210 6779 875