Ηχο-έκθεση εργαζομένων

Η μέτρηση του θορύβου στον οποίο ένας εργαζόμενος είναι εκτεθειμένος αποτελεί βασικό παράγοντα του εργασιακού περιβάλλοντος.

Είναι σημαντικό για τον εργαζόμενο, αλλά και για την ίδια την εταιρία να γνωρίζει την ηχο-έκθεση στην οποία είναι εκτεθειμένοι οι εργαζόμενοι αλλά και αν υπάρχει υπέρβαση σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εταιρία μας εκτελεί πιστοποιημένες ηχομετρήσεις σχετικά με την ημερήσια ηχοέκθεση των εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Π.Δ. 149/2006 & ΕΚ /10 /2003) και διαθέτει ειδικό εξοπλισμό που μπορεί να προσαρμοστεί στον κάθε εργαζόμενο για εκτέλεση ηχοδοσιμέτρησης. Με την χρήση του ηχοδοσίμετρου στον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά σε όλη τη διάρκεια της βάρδιάς του, μπορεί να προσδιοριστεί η ακριβής ηχο-έκθεση.

Call Now Button+30 210 6779 875