Γραφεία

Η παραγωγικότητα επηρεάζεται άμεσα από την ακουστική ενός χώρου. Ο ακουστικός μηχανικός πρέπει να λάβει υπόψη διαφορετικές παραμέτρους για τις ανάγκες λειτουργίας του γραφείου όπως, εργονομικούς και αισθητικούς παράγοντες και διαδικασίες.

Έχει αποδειχθεί σε ψυχοακουστικές μελέτες ότι ο ήχος επηρεάζει τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά μας. Στο εργασιακό περιβάλλον, ο ήχος είναι μία ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετρος. Λαμβάνουμε συχνά παράπονα που περιλαμβάνουν την έλλειψη της ιδιωτικής ομιλίας, υψηλά επίπεδα θορύβου που έχουν ως αποτέλεσμα την απόσπαση της προσοχής των εργαζομένων, άκουσμα ξένων/μη επιθυμητών συνομιλιών Σε γραφεία τύπου open plan, όπου πολλοί εργαζόμενοι εργάζονται στον ίδιο χώρο, οι ακουστικές ιδιότητες των διαχωριστικών πλαισίων, τοίχων, οροφής, δαπέδου και τοίχου είναι σημαντικές.

(Οι αίθουσες συνεδριάσεων, διοικητικά γραφεία και γενικού τύπου γραφεία έχουν διαφορετικές ακουστικές συνθήκες και ανάγκες ιδιωτικότητας).

Call now button
+30 210 6779 875