Χώροι πολλαπλών χρήσεων

Ο βασικός παράγοντας που καθορίζει την ακουστική ποιότητα μίας αίθουσας είναι ο χρόνος αντήχησης, διαφορετικές χρήσεις αιθουσών έχουν διαφορετικούς συνιστώμενους χρόνους αντήχησης. Η έννοια χώροι πολλαπλών χρήσεων δεν σημαίνει σωστή ακουστική για όλες τις χρήσεις.

Η αίθουσα θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί για διάφορες χρήσεις.

Μερικοί τέτοιοι χώροι είναι χώροι με μεγάλο όγκο, όπως εκθεσιακά κέντρα, χώροι δεξιώσεων, εστιατόρια, γήπεδα.

Σε αρκετές αίθουσες η θέση του ομιλητή και του ακροατηρίου δεν είναι δεδομένη. Η αίθουσα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η ακουστική αλλά και η ηλεκτροακουστική εγκατάσταση να μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα και με τις ανάγκες αναδιαρρύθμισεις της.

Προκειμένου να επιτευχθεί μια ζώνη ακουστικής άνεσης προτείνεται η εκπόνηση ακουστικής μελέτης  που μπορεί να πραγματοποιηθεί από την ομάδα ακουστικών μηχανικών μας. Το αποτέλεσμα της μελέτης θα αναφέρει τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να επιτευχθεί η σωστή ακουστική εντός του χώρου.

Call now button
+30 210 6779 875