Αμφιθέατρα

Η ακουστική στα αμφιθέατρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον χρόνο αντήχησης. Ο συνιστώμενος χρόνος αντήχησης μπορεί να υπολογιστεί βάση του όγκου και της χρήσης μίας αίθουσας.

Ο χρόνος αντήχησης σε μία αίθουσα δεν είναι ο μόνος χρήσιμος ακουστικός παράγοντας που καθορίζει την ποιότητα της ακουστικής μίας αίθουσας. Η ευκρίνεια, καταληπτότητα, η απώλεια σύμφωνων είναι μερικοί ακόμα ακουστικοί ορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό μίας αίθουσας.

Σε αρκετές εφαρμογές για να τροποποιηθεί ο χρόνος αντήχησης συνίσταται η χρήση των ειδικών προϊόντων αρχιτεκτονικής ακουστικής ALPHAcoustic που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν ηχο-απορροφητικά πλαίσια με ύφασμα, ALPHAcoustic-AP, ξύλινα ακουστικά πλαίσια, ALPHAcoustic-WP  κ.α.

Μερικές ενδεικτικές εφαρμογές από την χρήση των προϊόντων ALPHAcoustic σε αμφιθέατρο εμφανίζονται στο επάνω μέρος της σελίδας.

Call now button
+30 210 6779 875