Ηχομόνωση σε αντλίες θερμότητας σε κλινική

Εφαρμογή: Προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλων ηχομονωτικών μέτρων προστασίας, σε αντλίες θερμότητας σε ιατρική κλινική.

Παρατηρήσεις: Το έργο σχεδιάστηκε προσεκτικά λόγω των αυξημένων αναγκών εργονομίας, συντήρησης αλλά και απαιτούμενης ηχητικής μείωσης. Οι αντλίες θερμότητας ήταν τοποθετημένες κοντά στον ακουστικό δέκτη (δωμάτια ασθενών) για αυτόν τον λόγο η μέγιστη δυνατή ηχομόνωση ήταν απαραίτητη.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ALPHAfon-MB, ALPHAfon-SA

Call Now Button+30 210 6779 875