Γραφεία

Η παραγωγικότητα επηρεάζεται άμεσα από την ακουστική ενός χώρου. Ο ακουστικός μηχανικός πρέπει να λάβει υπόψη διαφορετικές παραμέτρους για τις ανάγκες λειτουργίας του γραφείου όπως, εργονομικούς και αισθητικούς παράγοντες και διαδικασίες.

Στο εργασιακό περιβάλλον, ο ήχος είναι μία ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετρος. Λαμβάνουμε συχνά παράπονα που περιλαμβάνουν την έλλειψη της ιδιωτικής ομιλίας, υψηλά επίπεδα θορύβου που έχουν ως αποτέλεσμα την απόσπαση της προσοχής των εργαζομένων, άκουσμα ξένων/μη επιθυμητών συνομιλιών

Σε γραφεία τύπου open plan, όπου πολλοί εργαζόμενοι εργάζονται στον ίδιο χώρο, οι ακουστικές ιδιότητες των διαχωριστικών πλαισίων, τοίχων, οροφής, δαπέδου και τοίχου είναι σημαντικές.

Call Now Button+30 210 6779 875