Αντιδονητικά Προιόντα: Εφαρμογή στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Εργασία: Στο έργο χρησιμοποιήθηκαν τα αντιδονητικά προιόντα ελατηρίου ειδικής σχεδίασης με την προσθήκη μάζας βισκόζης (Visco-Damping), Vibro-MSV για την αποφυγή συντονισμού των ελατηρίων. Τα αντιδονητικά προιόντα ελατηρίου ήταν εφοδιασμένα στο κάτω μέρος με ελαστικό παρέμβυσμα νεοπρενίου ή αφρώδης εύκαμπτης πολυουρεθάνης Regufoam.

Σχόλια: Αρχικά, εκτελέσθηκαν υπολογισμοί για τα αντιδονητικά προιόντα σύμφωνα με την ακουστική μελέτη για την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων με βάση και τα χαρακτηριστικά των μηχανημάτων. Εκτός από την μείωση των κραδασμών με την χρήση των αντιδονητικών προιόντων VIBRO, επίσης εκτελέσθηκαν ηχομονωτικές επεμβάσεις για την μείωση του αερομεταφερόμενου θορύβου από τα κλιματισιτκά μηχανήματα που είναι τοποθετημένα στο δώμα του κτηρίου.

Call Now Button+30 210 6779 875