Έλεγχος Θορύβου σε Βιομηχανική Μονάδα

Εφαρμογή: Ηχοπροστασία σε βιομηχανική μονάδα ψύξης

Παρατηρήσεις: Ηχομόνωση ψυκτών κλιματισμού σε βιομηχανική μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης. Η πρόκληση στην συγκεκριμένη εφαρμογή ηχομόνωσης ήταν ότι η ηχητική πηγή ήταν πολύ κοντά στο όριο της ιδιοκτησίας κάτι που αύξανε τις απαιτήσεις ηχομόνωσης σύμφωνα και με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ALPHAfon-MB, ALPHAfon-SA, ALPHAfon-AD, ALPHAfon-SE

Call Now Button+30 210 6779 875